Ježíš Kristus

Křesťanské stránky a sociální síť

Biblické anděly a jejich jména

  • Přidáno: 29 února, 2020
  • Zobrazeno: 1 043 x
  • Komentáře: 0
  • Klíčová slova:

Gabriel:

Boží anděl, který se ukázal Danieli (Starý Zákon Bible) Daniel 9/21:

když Gabriel, ten muž, kterého jsem prve viděl ve vidění, spěšně přilétl a dotkl se mě v době večerního obětního daru.
Poučil mě , když se mnou mluvil. Řekl: „Danieli, nyní jsem vyšel, abych ti posloužil k poučení. Prve při tvých prosbách o smilování vyšlo slovo a já jsem přišel, abych ti je oznámil, neboť jsi vzácný Bohu.”

Ukázal se Zachariášovi (otec Jana Křtitele – Nový Zákon Bible) Lukáš 1/20

Anděl mu odpověděl: „Já jsem Gabriel, který stojí před Bohem; byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti tuto radostnou zvěst. Hle, oněmíš a nepromluvíš až do dne, kdy se to stane, poněvadž jsi neuvěřil mým slovům, která se svým časem naplní.“

Ukázal se Marii (ženě, jenž porodila Ježíše – Božího Syna) Lukáš 1/26

Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret,
k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria.

 

Michael

Boží archanděl, který je spíše válečného a chránícího typu

List Judův 1,9:
A přece sám archanděl Michael, když se přel s ďáblem o Mojžíšovo tělo, neosmělil se vynést nad ním zatracující soud, ale řekl: Potrestej tě Hospodin.

Zjevení Janovo 12,7:
A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andělé se utkali s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili, a nebylo již pro ně místa v nebi.


Andělé byli stvořené k tomu, aby sloužili Bohu Otci (svému stvořiteli) a Synu Ježíši, který zastupuje Boha Otce.

Marek 1,13: Byl na poušti čtyřicet dní a satan ho pokoušel; byl mezi dravou zvěří a andělé ho obsluhovali.

Některé Boží andělé slouží i zde na zemi jak jednotlivým lidem:

On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil; (Žalm 91)

Tak i církvím (viz Zjevení Janovo)


Jsou však i padlí andělé, které se proměnili v démoni pod nadvládou ďábla satana (tehdejšího lucifera). Ti vládnou pouze zde na zemi pouze těm, kteří nejsou pod Boží ochranou.
Tak mají volnou ruku škodit a ničit do značné míry, které jim Bůh dovoluje.

I oni mají svá jména, dokonce i Ježíš se ptal na jejich jméno, když osvobozoval lidi od zlých duchů a démonů:
Ježíš se ho zeptal: „Jaké je tvé jméno?“ Odpověděl: „Legie,“ protože do něho vešlo mnoho zlých duchů. (Lukáš 8, 30)


Zachycené foto snímky andělů:

3.7/5 - (3 hlasů)Podobné příspěvky z kategorie: Články

Existují různé úrovně nebes?

Pravý následovník Krista

Hudebníci a křesťanství

Svatba Beránkova

Křest novorozenců v Babylonu

Skutečný zpěv andělů nahráno při chválách

Podobenství mezi 7 ran Egyptských a posledních události světa

Počet přírodních katastrof se za 20 let zdvojnásobil.

Jak vznikly rasy člověka

Boj proti pornografii

Archiv

Kdo je online

Žádní uživatelé momentálně nejsou online

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
a to z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam.
Sprosté urážky, slovní napadení, nebo nebiblické bludy budou vymazány.

Odebírat
Upozornit mě
guest
0 Komentářů
Inline Feedbacks
View all comments