Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

Co říká Bible o pýše?

Mezi pýchou, kterou Bůh nenávidí (Přísloví 8:13) a pýchou či hrdostí, kterou pociťujeme, když se nám něco podaří, je rozdíl. Pýcha, která pramení z pocitu vlastní spravedlnosti, je hřích, a Bůh to nenávidí, neboť nám to brání Jej hledat. Žalm 10:4 vysvětluje, že pyšní lidé jsou natolik pohlceni sami sebou, že jejich myšlenky jsou od Boha velmi vzdálené: „ve svojí pýše ho vůbec nehledají, Bůh nemá místo v jejich myšlení.“ Takováto povýšená pýcha je přímým protikladem pokorného ducha, který se Bohu líbí: „Blaze chudým v duchu, neboť jim patří nebeské království“ (Matouš 5:3). Výraz „chudí v duchu“ označuje ty, kteří pochopili, že jsou duchovně prázdní, a že by nebyli schopni přijít k Bohu, kdyby nebylo Jeho božské milosti. Pyšní jsou na druhou stranu tak zaslepeni vlastní pýchou, že mají pocit, že Boha vůbec nepotřebují, nebo, což je ještě horší, že by je měl Bůh přijmout takové, jací jsou, protože si přece zaslouží být přijati.

V písmu je nám nesčetněkrát řečeno, jaké jsou důsledky hříchu. Přísloví 16:18-19 nám říká, že „Pýcha předchází pád a namyšlenost zkázu. Lepší je sdílet porobu s pokornými nežli se s pyšnými dělit o kořist.“ Satan byl svržen z nebe právě kvůli pýše (Izaiáš 14:12-15). Byl tak sobecký a nestydatě drzý, že se pokusil nahradit Boha a stát se zákonným vládcem vesmíru. Ale na posledním soudu bude Satan svržen do pekla. Ty, kteří se vzpurně staví proti Bohu, nečeká nic jiného než zkáza (Izaiáš 14:22).

Pýcha už mnohým zabránila přijmout Ježíše Krista jako Spasitele. Uznat hřích a připustit, že vlastními silami nezmůžeme udělat vůbec nic pro to, abychom se stali dědici věčného života, to je pro lidi plné pýchy stálým kamenem úrazu. Nemáme se chlubit sami sebou; pokud se chceme chlubit, měli bychom provolávat Boží slávu. To, co prohlašujeme sami o sobě, v Božím díle nic neznamená. Až to, co o nás prohlásí Bůh, něco znamená (2. Korintským 10:13).

Proč je pýcha takový závažný hřích? Pýcha znamená, že si přičítáme zásluhy za něco, co ve skutečnosti udělal Bůh. Pýcha znamená, že si přivlastňujeme slávu, která náleží jedině Bohu. Pýcha je v podstatě uctívání sama sebe. Nic, čeho se nám na tomto světě podaří dosáhnout, by nebylo možné, pokud by nás k tomu Bůh neposílil a nepomáhal nám. „Kdo tě udělal tak důležitým? Máš snad něco, co jsi nedostal? A když jsi všechno dostal, jak to, že se chlubíš, jako bys to nedostal?“ (1. Korintským 4:7). Proto vzdáváme slávu Bohu – On jediný si ji zaslouží.

Zdroj článku: https://www.gotquestions.org

5/5 - (2 hlasů)Podobné příspěvky z kategorie: Články

Bůh nemůže milovat hřích, ani ty, co hřích páchají

Učení o vytržení církve před dobou soužení je lež

Co říká Bible o rozvodu a druhém manželství?

Existují různé úrovně nebes?

Pravý následovník Krista

Hudebníci a křesťanství

Svatba Beránkova

Křest novorozenců v Babylonu

Skutečný zpěv andělů nahráno při chválách

Podobenství mezi 7 ran Egyptských a posledních události světa

Kategorie

Archiv

Kdo je online

Žádní uživatelé momentálně nejsou online

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
a to z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam.
Sprosté urážky, slovní napadení, nebo nebiblické bludy budou vymazány.

Odebírat
Upozornit mě
guest
0 Komentářů
Inline Feedbacks
View all comments