Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

Dnešní katastrofy světa, jsme před tím ochránění?

Co nám říká Bůh ohledně dnešních přírodních katastrof, nebo nemoci a válkách? Jsou věřící a srdcem oddané Bohu, Bohem chráněné?

Bůh na to odpovídá skrze Bibli:

Žalm 91

Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí

¹ Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.

modleni

² Říkám o Hospodinu: „Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.“

³ Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.

⁴ Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.

⁵ Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne, ⁶ moru, jež šíří zhoubu za poledne.

⁷ Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.

120112-haiti_zemetreseni-2 AP CENTURY COLLECTION / Second World War HIROSHIMA

 Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.

⁹ Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, ¹⁰ nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.

¹¹ On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.

¹² Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohou neporanil; ¹³ po lvu a po zmiji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka.

 

¹⁴ Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán, budu jeho hradem, on zná moje jméno.

Jesus-Christ-Welcomes-Us-To-Heaven-Picture

¹⁵ Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou, ¹⁶ dlouhých let dopřejí mu do sytosti, ukáži mu svoji spásu.

(Ekumenicky překlad Bible)Bible_

5/5 - (4 hlasů)Podobné příspěvky z kategorie: Články

Naše planeta se podle vědců točí v posledních letech rychleji než kdy dříve

Co říká Bible o rozvodu a druhém manželství?

Existují různé úrovně nebes?

Pravý následovník Krista

Hudebníci a křesťanství

Svatba Beránkova

Křest novorozenců v Babylonu

Skutečný zpěv andělů nahráno při chválách

Podobenství mezi 7 ran Egyptských a posledních události světa

Počet přírodních katastrof se za 20 let zdvojnásobil.

Kategorie

Archiv

Kdo je online

Profilový obrázek Vahan Hambardzumjan

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
a to z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam.
Sprosté urážky, slovní napadení, nebo nebiblické bludy budou vymazány.

Odebírat
Upozornit mě
guest
2 Komentářů
Nejnovější
Nejstarší Nejvíc hlasů
Inline Feedbacks
View all comments