Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

Dnešní katastrofy světa, jsme před tím ochránění?

Co nám říká Bůh ohledně dnešních přírodních katastrof, nebo nemoci a válkách? Jsou věřící a srdcem oddané Bohu, Bohem chráněné?

Bůh na to odpovídá skrze Bibli:

Žalm 91

Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí

¹ Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.

modleni

² Říkám o Hospodinu: „Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.“

³ Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.

⁴ Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.

⁵ Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne, ⁶ moru, jež šíří zhoubu za poledne.

⁷ Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.

120112-haiti_zemetreseni-2 AP CENTURY COLLECTION / Second World War HIROSHIMA

 Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.

⁹ Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, ¹⁰ nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.

¹¹ On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.

¹² Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohou neporanil; ¹³ po lvu a po zmiji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka.

 

¹⁴ Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán, budu jeho hradem, on zná moje jméno.

Jesus-Christ-Welcomes-Us-To-Heaven-Picture

¹⁵ Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou, ¹⁶ dlouhých let dopřejí mu do sytosti, ukáži mu svoji spásu.

(Ekumenicky překlad Bible)Bible_

5/5 - (4 hlasů)Podobné příspěvky z kategorie: Články

Slabý křesťan

Učení o vytržení církve před dobou soužení je lež

Co říká Bible o rozvodu a druhém manželství?

Existují různé úrovně nebes?

Pravý následovník Krista

Hudebníci a křesťanství

Svatba Beránkova

Křest novorozenců v Babylonu

Skutečný zpěv andělů nahráno při chválách

Podobenství mezi 7 ran Egyptských a posledních události světa

Kategorie

Archiv

Kdo je online

Profilový obrázek Vladimír Porubovič

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
a to z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam.
Sprosté urážky, slovní napadení, nebo nebiblické bludy budou vymazány.

Odebírat
Upozornit mě
guest
2 Komentářů
Nejnovější
Nejstarší Nejvíc hlasů
Inline Feedbacks
View all comments