Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

Druhý list Janův

  • Přidáno: 04 ledna, 2013
  • Zobrazeno: 2 859 x
  • Komentáře: 0
  • Klíčová slova:

Vstupní slovo

1 ¹Já starší píšu vyvolené paní a jejím dětem, které opravdově miluji – a nejen já, nýbrž všichni, kdo poznali pravdu. ² Píšu kvůli pravdě, která v nás zůstává a bude s námi navěky: ³ Bude s námi milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce i od Ježíše Krista, Syna Otcova, v pravdě a lásce.

Povzbuzení

⁴ Velice jsem se zaradoval, když jsem mezi tvými dětmi našel takové, které žijí v pravdě, jak jsme dostali přikázání od Otce. ⁵ A nyní tě prosím, paní, ne že bych ti psal nové přikázání, ale připomínám to, které máme od počátku: abychom milovali jedni druhé. ⁶ A to je láska: žít podle Božích přikázání; to je to přikázání, o kterém jste od počátku slyšeli, že máte podle ní žít.

Varování před bludaři

⁷ Do světa vyšlo mnoho těch, kteří vás svádějí, neboť nevyznávají, že Ježíš Kristus přišel v těle; kdo takto učí, je svůdce a antikrist. ⁸ Mějte se na pozoru, abyste nepřišli o to, na čem jste pracovali, ale abyste dostali plnou odměnu. ⁹ Kdo zachází dál a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha; kdo zůstává v jeho učení, má I otce i Syna. ¹⁰ Přijde-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu a nevítejte ho; ¹¹ kdo ho vítá, má účast na jeho zlých skutcích.

Závěr dopisu

¹² Ačkoliv bych měl ještě mnoho co psát, nemíním to svěřovat papíru a inkoustu; neboť doufám, že se k vám dostanu a budu s vámi mluvit tváří v tvář, aby naše radost byla úplná. ¹³ Pozdravují tě děti tvé vyvolené sestry.*
*Amen

HodnotitDruhý list Janův
Zobrazit konkrétní verš:

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
a to z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam.
Sprosté urážky, slovní napadení, nebo nebiblické bludy budou vymazány.

Odebírat
Upozornit mě
guest
0 Komentářů
Inline Feedbacks
View all comments