Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

Dvanáctiletý Ježíš v chrámě (Lukáš 2)

  • Přidáno: 19 března, 2020
  • Zobrazeno: 1 621 x
  • Komentáře: 0
  • Klíčová slova: ,

K jaké zvláštní události došlo, když Marie s Josefem a dvanáctiletým Ježíšem navštívili o velikonočních svátcích Jeruzalém? Čím chlapec způsobil starosti svým rodičům a čím překvapil vzdělané rabíny? Kolik toho Ježíš v tomto věku věděl o poslání, kvůli kterému přišel na svět?

Každý rok chodívali jeho rodiče o velikonočních svátcích do Jeruzaléma. Také když mu bylo dvanáct let, šli tam, jak bylo o svátcích obyčejem. A když v těch dnech všechno vykonali a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, aniž to jeho rodiče věděli.

Protože se domnívali, že je někde s ostatními poutníky, ušli den cesty a pak jej hledali mezi svými příbuznými a známými. Když ho nenalezli, vrátili se a hledali ho v Jeruzalémě. Po třech dnech jej nalezli v chrámě, jak sedí mezi učiteli, naslouchá a dává jim otázky. Všichni, kteří ho slyšeli, divili se rozumnosti jeho odpovědí.

Když ho rodiče spatřili, užasli a jeho matka mu řekla: „Synu, co jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě s úzkostí hledali.“ On jim řekl: „Jak to, že jste mě hledali? Což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého Otce?“ Ale oni jeho slovu neporozuměli.

Pak se s nimi vrátil do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka uchovávala to vše ve svém srdci.

A Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem.

(Český ekumenický překlad)


Několik poznámek na okraj 

Marie a Josef byli zbožnými Židy, kteří podle Božího nařízení každoročně při příležitosti Velikonoc (respektive Svátku nekvašených chlebů a Hodu beránka) navštěvovali jeruzalémský chrám, i když to pro ně znamenalo dlouhou a náročnou cestu. (Izraelští muži měli povinnost navštívit chrám alespoň třikrát ročně – viz Ex 23,14-17.) Když měl Ježíš 12 let, dosáhl věku, kdy mohl jít s nimi.

Když svátky skončily a jeho rodiče se spolu s ostatními poutníky vydali na zpáteční cestu, předpokládali, že Ježíš jde taky. Jenže nešel. Když ho po třech dnech konečně našli, byli překvapení tím, co viděli. Ježíš seděl mezi rabíny v jeruzalémském chrámu a kladl jim otázky. Ne však proto, aby se od nich něco dozvěděl. Svými otázkami je chtěl přivést k hlubšímu zamyšlení nad texty Písem, k přehodnocení jejich dosavadního pohledu a k lepšímu pochopení toho, co jim Bůh chtěl sdělit. Následně pak tyto učené muže udivoval svými odpověďmi. Pro chlapce jeho věku něco naprosto nevídaného.

Když Marie Ježíšovi řekla, jaký o něj měli s Josefem strach, jejich „ztracený“ a znovu nalezený syn jim vysvětlil, že musí být „ve věcech svého Otce“ (CSP). Pozemští rodiče jeho slovům neporozuměli, ale vyplývá z nich, že dvanáctiletý Ježíš si uvědomoval, kde je jeho místo a jaké je jeho poslání. Věděl, kdo je jeho skutečným Otcem, věděl, koho má reprezentovat a představit lidem, věděl, co má přinést padlému světu.


Zdroj: http://neuveritelnaodhaleni.cz

3/5 - (2 hlasů)Podobné příspěvky z kategorie: Články

Hierarchie duchovních bytostí

Co je to rouhání, význam pojmu

Astrální cestování, lucidní snění, hypnóza

Musíme přijmout fakt, že spoustu lidí naše svědectví odsoudí

Jak zemřeli Ježíšovi apoštolové?

Jan Amos Komenský a jeho služba Bohu

Katedrála, chrám, kostel

Nadávky a lehkomyslnost křesťana

Vyhánění démonů (exorcismus)

Falešné kazatele

Kategorie

Archiv

Kdo je online

Žádní uživatelé momentálně nejsou online

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
a to z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam.
Sprosté urážky, slovní napadení, nebo nebiblické bludy budou vymazány.

Odebírat
Upozornit mě
guest
0 Komentářů
Inline Feedbacks
View all comments