Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

Jak se člověk stane křesťanem?

  • Přidáno: 28 září, 2012
  • Zobrazeno: 7 892 x
  • Komentáře: 8
  • Klíčová slova:

Křesťanem se nikdo nenarodí. Vždy je to osobní rozhodnutí.

Jak na to? Připravili jsme pro Vás 3 verze textu

– pro extrémně vytížené (jednou větou),

 – pro vytížené (v sedmi bodech)

– a pro čtenáře.

Pro extrémně vytížené jedince…

“Stojím u dveří a tluču, kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou.” (Ježíš Kristus)

Pro vytížené jedince…

1. Křesťanství není rodinná tradice. Skutečné křesťanství vychází pouze z Bible a jeho ústřední postavou je Ježíš. Ježíš nehlásal náboženské války, nezakazoval antikoncepci, nebyl “vytržený z reality”. Naopak. Byl jedním z nás, rozuměl lidem, protože je dobře znal.

2. Znovuzrozený křesťan je někdo, komu osobní setkání s Bohem změnilo život.  Nesouvisí s příslušností ke konkrétní církvi, je osobní záležitostí.

3. Bůh Vás miluje a má pro Váš život dobrý a dokonalý plán. Můžete začít znovu. Je možnost nového startu.

4. Od Boha nás odděluje náš hřích. To nejsou konkrétní špatné skutky, ty jsou důsledky. Kořenem je životní postoj “Boha ve svém životě nepotřebuju, i kdyby nějaký Bůh byl”.

5. Tuto propast překlenul Ježíš. Sám bez viny zemřel za naše hříchy na kříži. Vykonal největší skutek lásky v historii lidstva.

6. Křesťanem se stanu, když přijmu Ježíšovu oběť pro sebe (nevztahuje se automaticky na všechny, je třeba ji přijmout). Vyznáním Ježíše Pánem svého života a vírou v jeho smrt, pohřeb a vzkříšení z mrtvých. Víra je v srdci (hlava to nepobere, jako nakonec ani jiné věci jako “kde končí vesmír”, apod.).

7. Příklad modlitby víry:

“Pane Ježíši, přicházím nyní k Tobě. Děkuji Ti, že se mě chceš ujmout a učinit Božím dítětem. Odpusť mi prosím můj dosavadní život, který jsem žil podle sebe. Vyznávám ti všechny své hříchy, které jsem v životě učinil. Přijímám Tě jako svého Spasitele a Pána. Přijď do mého života. Amen.”

Co Vám pomůže v duchovním růstu?

a) každodenní četba Bible (doporučení: začít Novým Zákonem), b) rozhovor s Bohem vlastními slovy (modlitba), c) návštěva společenství křesťanů, a církvy, které se nehrnou za tradicemi a nikoho tím nestraní, ale následují Boha a Krista.

Pro čtenáře…

Bůh je blízko


Přestože jste se s Bohem ještě nesetkali, můžete zkusit, že existuje a že je blízko vás. Bible o Bohu jasně říká: “On není od nikoho z nás daleko.” (Skutky 17:27b)
Je totiž neomezený v prostoru a čase. Je nám tak blízký jako vzduch, který dýcháme. Bůh nás odedávna vybízí, abychom ho hledali: “Budete mě hledat a naleznete mě, když se mě budete dotazovat celým svým srdcem” (Bible, Jeremiáš 29:13). Bůh ujišťuje, že ho každý člověk může poznat. Ale jak?
Podle Bible ztratil člověk společenství s Bohem vlastní vinou. Zřekl se Boha a žije v odloučení. Přesto však v srdci každého člověka je zakotvena touha po Bohu (nebo i touha poznat něco mezi “nebem a zemí”) Odedávna se lidé pokoušejí znovu najít k Bohu cestu. Hledají ale Boha po svém- podle vlastních představ a svou vlastní silou. Bylo vymyšleno mnoho různých náboženství a filozofií, které nabízejí různé způsoby, jak dosáhnout Boha. Ale jakého? Boha podle lidských představ! To jsou marné pokusy. Člověk se sám nemůže dostat k pravému Bohu.
Jediná překážka


Překážkou na cestě k Bohu je náš hřích. Toto slovo zní možná nesrozumitelně, staromódně a moralisticky, ale jeho pravý význam v původním řeckém textu Bible je “minutí cíle”. Znamená, že míjím cíl, že nežiju ten dobrý a dokonalý plán, který bych žít mohl, že mi něco v životě chybí. Podstatou hříchu je životní postoj “Boha v životě nepotřebuju”. Hřích nás odděluje od Boha a tím i od věčného života.
Jak se tedy dostaneme k Bohu?


Bůh sám přichází
I když jsme se k Bohu obrátili zády, přesto nás miluje. Je náš Stvořitel. Vyhledává nás a oslovuje nás. To je radostná zpráva- evangelium pro všechny.
Bohu jsme tak vzácní, že za naše hříchy obětoval svého Syna- Ježíše Krista. Nechal jej odsoudit na kříž a zemřít. “Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme byli ještě hříšní.” (Bible, Římanům 5:8)
Ježíš staví most mezi Bohem a lidmi. Proto o sobě mohl říct: “Já jsem ta cesta, pravda a život, nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne” (Bible, Jan 14:6)
Bůh učinil všechno. On udělal první krok k nám. Nyní je na nás, abychom učinili krok k němu
Jak se dostaneme k Bohu


Nevěra je hříchem- překážkou na cestě k Bohu. Víra- je cestou k Bohu. Víra v Boha znamená změnu mého dosavadního životního stylu. Ve víře se smím obrátit k němu a dát Ježíši Kristu, jako svému Pánu a Spasiteli, svůj celý život. Poprosit jej o odpuštění hříchů. On nikoho neodmítá. “Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očisťuje nás od každé nepravosti” (1.list Janův 1:9)
Jak tedy poznáme Boha? jen skrze Pána Ježíše Krista. On je jediná cesta k Bohu. Modlete se a mluvte s Ježíšem. Tak poznáte realitu Boha ve svém životě.
Vaše rozhodnutí


Zaleží na vás, jak odpovíte na Boží nabídku v Ježíši Kristu. Bůh je od vás vzdálen jen na jednu modlitbu!
Následující modlitbou můžete Ježíše Krista přijmout jako svého osobního Spasitele a Pána do svého života:
“Pane Ježíši, přicházím nyní k Tobě. Děkuji Ti, že se mě chceš ujmout a učinit Božím dítětem. Odpusť mi prosím můj dosavadní život, který jsem žil podle sebe. Vyznávám ti všechny své hříchy, které jsem v životě učinil. Přijímám Tě jako svého Spasitele a Pána. Přijď do mého života. Amen.”
Co bude dál?

Pokud jste se modlili tuto modlitbu, tak Vám srdečně gratulujeme! Právě jste udělali nejdůležitější rozhodnutí svého života.

Jak člověk může růst ve víře? Křesťan v žádném případě neztrácí svobodnou vůli a ani zodpovědnost. I když vydal život Bohu, dál dělá rozhodnutí.

Co Vám pomůže v duchovním růstu?

– každodenní četba Bible (doporučení: začít Novým Zákonem)

– rozhovor s Bohem vlastními slovy (modlitba)

– návštěva společenství křesťanů, a církvy, které se nehrnou za tradicemi a nikoho tím nestraní, ale následují Boha a Krista.

4.9/5 - (12 hlasů)Podobné příspěvky z kategorie: Být křesťanem

Co dává křesťanství? (video)

Hledáte Boha ? Naleznete Ho!

Modlitba jako rozhovor s Bohem

Existuje Bůh? Pokud ano, jak Ho najít?

Křesťanské církve: “Uznáváme jediný křest”

Nick Vujicic – Nepotřebuji ruce a nohy, potřebuji Boha

Kategorie

Archiv

Kdo je online

Žádní uživatelé momentálně nejsou online

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
a to z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam.
Sprosté urážky, slovní napadení, nebo nebiblické bludy budou vymazány.

Odebírat
Upozornit mě
guest
8 Komentářů
Nejnovější
Nejstarší Nejvíc hlasů
Inline Feedbacks
View all comments