Ježíš Kristus

Křesťanské stránky a sociální síť

Jak vznikly rasy člověka

  • Přidáno: 08 července, 2021
  • Zobrazeno: 702 x
  • Komentáře: 2
  • Klíčová slova:

Ještě ze školy víme, jaké rasy člověka můžou existovat. Mezi ty základní rasy rozlišujeme:

  • Europoidní
  • Negroidní
  • Mongoloidní
  • Australoidní

Proč tomu tak je? Na stránkách: dotyk.cz vědci odhalili následující fakt lidského těla:

“Podle bioarcheologa Jaromíra Beneše stačí jen několik století, aby se pokožka člověka přizpůsobila prostředí, do kterého přicestoval. Pigmentace očí a kůže logicky přibývá v oblastech s větší intenzitou slunečního záření, zatímco v severských krajích mívají lidé oči i pleť světlejší. Adaptace těla na slunce je překvapivě poměrně rychlá, takže na dnešních blonďácích s modrýma očima od pohledu nepoznáme, zda jejich předkové přišli ze severu, nebo byli původně snědí. Rozdíly v podnebí na území Evropy jsou také důvodem, proč je evropské obyvatelstvo vzhledově velmi variabilní, ačkoli geneticky zase tak pestré není. Mnohem pestřejší geny podle Beneše nacházíme v subsaharské Africe nebo v Jižní Arábii, i když zde lidé (z našeho běžného pohledu) vypadají téměř stejně.”

Vše tudíž nasvědčuje, že naše původy lidské rasy kotví na místě dnešnímu známému “Izraeli” a “Arabských” zemí, kde zakotvila tehdy Noemová Archa v těchto oblastech.

A jak tedy došlo k tomu, že po potopě světa vlastně se lidstvo rozrůstalo do všech končin Země a měnili se jejich jazyky, pleti a kultura?
Bible říká:
Bůh Noemu (potomek Adama – prvního člověka) a jeho synům požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi.” (Genesis 9/1)

A následně to pokračuje v Genesis  11/1:

Celá země byla jednotná v řeči i v činech.  Když táhli na východ, nalezli v zemi Šineáru pláň a usadili se tam.  Tu si řekli vespolek: „Nuže, nadělejme cihel a důkladně je vypalme.“ Cihly měli místo kamene a asfalt místo hlíny.  Nato řekli: „Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi.“  I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové lidští budovali.  Hospodin totiž řekl: „Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla.

 

 

Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést.

Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli.“ I rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města. Proto se jeho jméno nazývá Bábel (to je Zmatek), že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi. (Bible – Genesis  11/1)

 

 

 


A tak podle Bible víme, odkud pocházíme a kam směřujeme. Člověk je potomek Adama, který zhřešil, proto smrt zasáhla všechny jeho pokolení:
“Skrze jednoho člověka (Adama) totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt; a tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili.

Hřích byl ve světě už před zákonem, ač se hřích nezapočítává, pokud není zákon. Smrt však vládla od Adama až po Mojžíše i nad těmi, kdo hřešili jiným způsobem než Adam. On je protějšek toho, který měl přijít. S milostí tomu však není tak jako s proviněním. Proviněním toho jediného, totiž Adama, mnozí propadli smrti; oč spíše zahrnula mnohé Boží milost, milost darovaná v jediném člověku, Ježíši Kristu. A s darem milosti tomu není jako s následky toho, že jeden zhřešil. Soud nad jedním proviněním vedl k odsouzení, kdežto milost po mnohých proviněních vede k ospravedlnění. Jestliže proviněním Adamovým smrt se zmocnila vlády skrze jednoho člověka, tím spíše ti, kteří přijímají hojnost milosti a darované spravedlnosti, budou vládnout v životě věčném skrze jednoho jediného, Ježíše Krista.”

(Římanům 5, 12)

5/5 - (1 hlas)Podobné příspěvky z kategorie: Články

Pravý následovník Krista

Hudebníci a křesťanství

Svatba Beránkova

Křest novorozenců v Babylonu

Skutečný zpěv andělů nahráno při chválách

Podobenství mezi 7 ran Egyptských a posledních události světa

Počet přírodních katastrof se za 20 let zdvojnásobil.

Jak vznikly rasy člověka

Boj proti pornografii

Z temnoty do světla

Archiv

Kdo je online

Žádní uživatelé momentálně nejsou online

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
a to z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam.
Sprosté urážky, slovní napadení, nebo nebiblické bludy budou vymazány.

Subscribe
Upozornění:
guest
2 Comments
newest
oldest most voted
Inline Feedbacks
View all comments