Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

Jak vznikly rasy člověka

  • Přidáno: 08 července, 2021
  • Zobrazeno: 1 940 x
  • Komentáře: 2
  • Klíčová slova:

Ještě ze školy víme, jaké rasy člověka můžou existovat. Mezi ty základní rasy rozlišujeme:

  • Europoidní
  • Negroidní
  • Mongoloidní
  • Australoidní

Proč tomu tak je? Na stránkách: dotyk.cz vědci odhalili následující fakt lidského těla:

“Podle bioarcheologa Jaromíra Beneše stačí jen několik století, aby se pokožka člověka přizpůsobila prostředí, do kterého přicestoval. Pigmentace očí a kůže logicky přibývá v oblastech s větší intenzitou slunečního záření, zatímco v severských krajích mívají lidé oči i pleť světlejší. Adaptace těla na slunce je překvapivě poměrně rychlá, takže na dnešních blonďácích s modrýma očima od pohledu nepoznáme, zda jejich předkové přišli ze severu, nebo byli původně snědí. Rozdíly v podnebí na území Evropy jsou také důvodem, proč je evropské obyvatelstvo vzhledově velmi variabilní, ačkoli geneticky zase tak pestré není. Mnohem pestřejší geny podle Beneše nacházíme v subsaharské Africe nebo v Jižní Arábii, i když zde lidé (z našeho běžného pohledu) vypadají téměř stejně.”

Vše tudíž nasvědčuje, že naše původy lidské rasy kotví na místě dnešnímu známému “Izraeli” a “Arabských” zemí, kde zakotvila tehdy Noemová Archa v těchto oblastech.

A jak tedy došlo k tomu, že po potopě světa vlastně se lidstvo rozrůstalo do všech končin Země a měnili se jejich jazyky, pleti a kultura?
Bible říká:
Bůh Noemu (potomek Adama – prvního člověka) a jeho synům požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi.” (Genesis 9/1)

A následně to pokračuje v Genesis  11/1:

Celá země byla jednotná v řeči i v činech.  Když táhli na východ, nalezli v zemi Šineáru pláň a usadili se tam.  Tu si řekli vespolek: „Nuže, nadělejme cihel a důkladně je vypalme.“ Cihly měli místo kamene a asfalt místo hlíny.  Nato řekli: „Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi.“  I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové lidští budovali.  Hospodin totiž řekl: „Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla.

 

 

Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést.

Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli.“ I rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města. Proto se jeho jméno nazývá Bábel (to je Zmatek), že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi. (Bible – Genesis  11/1)

 

 

 


A tak podle Bible víme, odkud pocházíme a kam směřujeme. Člověk je potomek Adama, který zhřešil, proto smrt zasáhla všechny jeho pokolení:
“Skrze jednoho člověka (Adama) totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt; a tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili.

Hřích byl ve světě už před zákonem, ač se hřích nezapočítává, pokud není zákon. Smrt však vládla od Adama až po Mojžíše i nad těmi, kdo hřešili jiným způsobem než Adam. On je protějšek toho, který měl přijít. S milostí tomu však není tak jako s proviněním. Proviněním toho jediného, totiž Adama, mnozí propadli smrti; oč spíše zahrnula mnohé Boží milost, milost darovaná v jediném člověku, Ježíši Kristu. A s darem milosti tomu není jako s následky toho, že jeden zhřešil. Soud nad jedním proviněním vedl k odsouzení, kdežto milost po mnohých proviněních vede k ospravedlnění. Jestliže proviněním Adamovým smrt se zmocnila vlády skrze jednoho člověka, tím spíše ti, kteří přijímají hojnost milosti a darované spravedlnosti, budou vládnout v životě věčném skrze jednoho jediného, Ježíše Krista.”

(Římanům 5, 12)

5/5 - (1 hlas)Podobné příspěvky z kategorie: Články

Hierarchie duchovních bytostí

Co je to rouhání, význam pojmu

Astrální cestování, lucidní snění, hypnóza

Musíme přijmout fakt, že spoustu lidí naše svědectví odsoudí

Jak zemřeli Ježíšovi apoštolové?

Jan Amos Komenský a jeho služba Bohu

Katedrála, chrám, kostel

Nadávky a lehkomyslnost křesťana

Vyhánění démonů (exorcismus)

Falešné kazatele

Kategorie

Archiv

Kdo je online

Žádní uživatelé momentálně nejsou online

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
a to z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam.
Sprosté urážky, slovní napadení, nebo nebiblické bludy budou vymazány.

Odebírat
Upozornit mě
guest
2 Komentářů
Nejnovější
Nejstarší Nejvíc hlasů
Inline Feedbacks
View all comments