Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

Kristovství vs. Římský katolicismus

Pojmy římský katolicismus a kristovství (křesťanství) jsou považovány za synonyma. Ve skutečnosti se jedná o protiklad, přestože mnozí vyznavači ekumenismu toto neradi slyší či dokonce cíleně ignorují.
Mezi časté argumenty patří:

Hlavní je láska

Je nutno vážně rozvažovat, zda mlčet k modlářským ohavnostem římskokatolického systému je skutečná láska. Písmo nás učí, že láska se raduje z pravdy. Je s podivem, že mnoho křesťanů jako lásku chápe tolerování lží vyučovaných římskokatolickou institucí. Kdyby skutečně milovali pravdu v Bohu, nemlčeli by o tom, že tato instituce vyučuje a praktikuje Bohu zcela ohavné věci. Spíše než láska se tedy dostává ke slovu slepá superláska a supertolerance, zahrnující i lásku ke lži; popřípadě strach z odporu lidí či pohodlnost a lenost.

Římští katolíci věří ve stejného Boha

Písmo nás učí, že i démoni věří v jednoho Boha. Tím se z nich ale nestávají ti, kdo tohoto Boha milují a následují. Kdyby lidé účastní v římskokatolickém systému skutečně milovali Boha, nespokojí se s tím, čemu je učí lživý systém této organizace. Pátrali by po tom, kde je pravda a nakonec by ji také nalezli. Důkazem je řada svědectví bývalých katolíků, kteří při studiu Bible našli příkrý rozpor mezi vyučováním římskokatolické instituce a tím, co Bůh učí ve svém Slově a následně tuto organizaci opustili.

www.prokrestany.cz/svedectvi/

Nesmíme soudit

Velmi oblíbená satanova rétorika. Takto lze totiž zastavit každou, i plně oprávněnou a biblicky podloženou kritiku. Rozsuzování a odhalování věcí, které jsou v rozporu s Božím slovem, však rozhodně není souzení.

Když tomu věří tolik lidí, nemůže to být lež

Zcela zavádějící argument. Nezapomínejme, co nás učí Bible. Písmo nám říká, že na konci budou následovníci pravého Boha zcela obklopeni následovníky satana, kterých bude „jako písku v moři“. Množství lidí, kteří následují lež, nečiní tuto lež pravdivou.

Závěrem:

Křesťané, kteří naslouchají řečem o nutnosti tolerance a superlásky, zapomínají, že Bůh sice chce, abychom milovali lidi, ale máme si také ošklivit lži, do nichž jsou tito lidé zapleteni. Juda 22-23 S těmi, kdo pochybují, mějte slitování; zachraňujte jez hořícího ohně. Mějte slitování i nad jinými, ale s obezřetností, ať se vám oškliví i jejich plášť, poskvrněný hříchem.

Jakkoli se maskuje pod pojmem křesťané, křesťanství, římský katolicismus NENÍ kristovství (křesťanství), ale ohavná satanova past. Jestliže jakýkoli křesťan tento systém obhajuje, nebo mlčí k ohavnostem, které jsou římským katolicismem prezentovány, podílí se na díle satanově, bez ohledu na to, jak silnými slovy o lásce a toleranci se ohání.

Zdorj: Odkryté lži

3.6/5 - (8 hlasů)Podobné příspěvky z kategorie: Články

Bůh nemůže milovat hřích, ani ty, co hřích páchají

Učení o vytržení církve před dobou soužení je lež

Co říká Bible o rozvodu a druhém manželství?

Existují různé úrovně nebes?

Pravý následovník Krista

Hudebníci a křesťanství

Svatba Beránkova

Křest novorozenců v Babylonu

Skutečný zpěv andělů nahráno při chválách

Podobenství mezi 7 ran Egyptských a posledních události světa

Kategorie

Archiv

Kdo je online

Žádní uživatelé momentálně nejsou online

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
a to z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam.
Sprosté urážky, slovní napadení, nebo nebiblické bludy budou vymazány.

Odebírat
Upozornit mě
guest
5 Komentářů
Nejnovější
Nejstarší Nejvíc hlasů
Inline Feedbacks
View all comments