Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

Přelidnění naší planety Země

  • Přidáno: 09 dubna, 2015
  • Zobrazeno: 5 714 x
  • Komentáře: 4
  • Klíčová slova: ,

Přemýšleli jste už někdy nad tím, kolik lidí se vlezou na naší planetu a jak se to bude vyvíjet dál? Kdy skončí světové zásoby jídla a pitné vody, nebo spotřebních materiálu? A co vzkříšení ostatních lidí při příchodu Ježíše Krista, jak se všichni na tomhle jednom místě vejdeme?

Zkoušel jsem se nad tím vším zamyslet a zřejmě ani na internetů nenajdu uspokojivou odpověď na tyto otázky (alespoň tu Biblickou odpověď), proto jsem se rozhodl, že s Boží pomocí se odhodlám o tom napsat vlastní článek, ačkoliv jsem negramotní cizinec :)

Pojďme to začít od prvních lidí – od Adama a Evy, až do narození Krista, to znamená tisíce (možná desítky tisíce) let od Adama až k Ježíši, kolik lidí by se museli za tu dobu narodit a umřít. Dovedete si představit jejich současné vzkříšení na naší Zemi?
V Bibli se však píše, že „Pán sestoupí z nebe a mrtví v Kristu vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří tu budeme ponecháni, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích do vzduchu k setkání s Pánem. A tak už navždy budeme s Pánem.“ (1. Tesalonickým 4,13-18)
To znamená, že nejdříve budou vzkříšení Kristovci, až potom hned za tím Boží lid.
Jenže kdo byli Boží lid? Bible jasně říká, že to byli potomstvo Noeho, Abraháma, Izáka a Jakoba – Izraelský národ v Hospodinu.
Takže z toho plyne, že z těch desítky tisíce let mrtvých lidí ze všech dob, časů a míst budou vzkříšení pouze Hospodinův lid, jak je o tom psáno v knize Zjevení „Požehnaný a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení. Nad těmi ta druhá smrt nemá moc“
Takže je zřejmě jasné, že počet zachráněných lidí se výrazně snížil, jak i o tomhle Bible říká „hrstka lidí“.

Pojďme nyní dál po vzkříšení Krista, co bude potom? Kolik lidi během těch 2000 let narodilo a umřelo? Budou všichni najednou vzkříšení?
Jak už jsem uvedl předtím z Bible, tak nám Bible hovoří, že „mrtví v Kristu vstanou jako první“ tudíž opět ze všech dob a míst vstanou k životu pouze křesťané, ale ty opravdové křesťané, kteří odevzdali svůj život Ježíši Kristu, neboť samotný Ježíš o nich říká:
 „Ne každý, kdo mi říká `Pane, Pane´, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.Mnozí mi řeknou v onen den: `Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?´A tehdy já prohlásím: `Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.“

Z toho vyplívá, že k životu povstanou jen ti, kteří jsou odevzdání Kristu a kdo činí Boží vůle v nebesích.
Opět „hrstka lidí“ za těch 2000 let až do současností

Současnost

Bůh ženám a rodinám žehná dětmi a plodnosti, aby se lidstvo rozmnožilo, avšak lidstvo je rozděleno do dvou části:

  1.  Boží plemeno
  2. Plemeno zmijí (jak o tom praví i Ježíš)

Ti, kteří jsou od Božího plemena, tak jsou zapsána v knize života a pokud jdou scestí od Boha, potom Bible o nich říká:

Hospodin řekl Mojžíšovi: “Vymažu ze své knihy toho, kdo proti mně zhřešil.” (2 M 32,33) A prorok Ezechiel doplňuje: “Když se spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti a bude se dopouštět bezpráví…, žádné jeho spravedlivé činy, které konal, nebudou připomínány.” (Ez 18,24)

Nebo samotný Ježíš o tom říká: „umytá svině se opět valí v bahništi“, „pes se vrací ke svým vývratkům“

Ti, kteří jsou z plemení zmije, potom o nich Bůh říká, Zj 13:8 “jejichž jména nejsou od založení světa zapsána v knize života toho zabitého Beránka”

Jinde v Bibli se zase uvádí počet s čísly 144 000 Božích lidí.

Když to celý shrneme ohledně přelidnění naší planety a vzkříšení mrtvých, potom můžeme dojit k závěru, že Bůh ví přesný počet lidstva až do doby konce světa. Bůh ví přesně kolik lidí se na tomhle světě ještě narodí (či umře), protože On jediný nám dává život a ví o každé živé duše. Proto do konce naších dějin, bude přesný počet lidstva, který bude rozdělen do dvou části – Boží lid a bezbožný lid. Tehdy ženy již nebudou těhotnit, protože sám Ježíš o nich říká: „běda těhotným a kojícím ženám v onen den“

Veškerý zbytek lidstva, kteří budou vkříšení k odsouzení do pekla a to ze všech míst a doby, Bible o nich říká: „bude jich jako písku v moři“

Takže až se dovrší určitý a přesný počet lidstva na této planetě, kde Bůh ustanovil počátek i konec (jakož stvořil i slunce a měsíc pro rozeznání časů dnů a let pro začátek i konec naší planety) tehdy bude stop dalších přelidnění a množení se lidstva a tehdy přijde konec.

„bylo jim řečeno, aby měli strpení ještě krátký čas, dokud jejich počet nedoplní spoluslužebníci a bratří“

Potom nastane nová Nebe a nová Zem, neboť prvé věci byli pominuli (Zjevení Janovo).

Jelikož z tolika lidí (jako písku v moří) bude zachráněno jen hrstka Božích lidí a to ze všech časů a míst, potom je zřejmé, že na naší Novou Zem vlezeme všichni bez problému, vždyť světová populace už teď dosahuje počtu téměř 7 miliard a přitom svět stále má místo k rození dalších pokolení…

Nová Zem bude o to větší a prostornější pro Boží lid, neboť samotný Ježíš říká: “Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.”

Amen.

4.7/5 - (3 hlasů)Podobné příspěvky z kategorie: Články

Učení o vytržení církve před dobou soužení je lež

Naše planeta se podle vědců točí v posledních letech rychleji než kdy dříve

Co říká Bible o rozvodu a druhém manželství?

Existují různé úrovně nebes?

Pravý následovník Krista

Hudebníci a křesťanství

Svatba Beránkova

Křest novorozenců v Babylonu

Skutečný zpěv andělů nahráno při chválách

Podobenství mezi 7 ran Egyptských a posledních události světa

Kategorie

Archiv

Kdo je online

Žádní uživatelé momentálně nejsou online

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
a to z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam.
Sprosté urážky, slovní napadení, nebo nebiblické bludy budou vymazány.

Odebírat
Upozornit mě
guest
4 Komentářů
Nejnovější
Nejstarší Nejvíc hlasů
Inline Feedbacks
View all comments