Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

Římsko-katolická církev záměrně změnila Boží zákon, aby tak mohla ospravedlňovat své nebiblické učení

Římsko-katolická církev záměrně změnila Boží zákon, aby tak mohla ospravedlňovat své nebiblické učení. V Bibli není jediný verš, který by poukazoval, že by se měla uctívat panna Marie.
V Bibli není jediná zmínka, že by byla panna Marie prostředníkem člověka mezi Bohem. Naopak v Bibli se jasně píše, že jediným prostředníkem je vždy Ježíš Kristus.

Jan 14:6 Já jsem ta cesta, pravda a život, odpověděl Ježíš. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

Bible nám v Novém zákoně jasně říká, že Boží zákon je stále platný a nikdo nemá právo vypustit ani přidat jediné písmenko:

Lukáš 16:17 Spíše však pomine nebe a země, než aby přestala platit jediná čárka Zákona!

Matouš 5:17-19 Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, říkám vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze Zákona, než se to všechno naplní. Kdokoli by zrušil jedno z těchto nejmenších přikázání a tak by učil lidi, bude v nebeském království považován za nejmenšího. Ale kdokoli by je plnil a učil, ten bude v nebeském království považován za velikého.

Lukáš 4: 7-8 Když se mi pokloníš, bude to všechno tvoje. Ježíš mu odpověděl: Je psáno: Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.

1. Timoteova 2:5-6 Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Toto svědectví přišlo v pravý čas.

Skutky 4:12 V nikom jiném není spása – na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni!

Římsko-katolická církev si vytváří modly v podobě soch, obrazů. Bible to ale jasně zakazuje:

Druhé Boží přikázání zní: Neučiníš sobě rytiny, ani nezobrazíš si Boha zpodobněním ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi. (2. Mojžíšova 20:4)

Neuděláš si tesanou modlu ani jakékoliv zpodobení toho, co je nahoře na nebi nebo dole na zemi či ve vodě pod zemí. Nebudeš se jim klanět a nebudeš jim otročit, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý, který s trestem navštěvuji vinu otců na synech i na třetí a na čtvrté generaci těch, kdo mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům těch, kdo mne milují a zachovávají mé příkazy. (Exodus 20:4-6)

Činění se Bohy, klaněním se modlám, sochám, obrazům, ať už představují kohokoli, je satanův svod, neboť vůle Otce je nezpodobnit si nic co jest na nebi, na zemi v moři a neklanět se tomu! Neboť jedinému se pokloníš! Bohu! Modlitby k Marii, různým svatým, uctívání jejich soch či obrazů jsou modloslužbou. Je to dokonalý satanův svod, kterým klame miliony věřících lidí po celém světě.

Zdroj: http://vesvetlebible.blogspot.cz

3.9/5 - (14 hlasů)Podobné příspěvky z kategorie: Články

Bůh nemůže milovat hřích, ani ty, co hřích páchají

Učení o vytržení církve před dobou soužení je lež

Co říká Bible o rozvodu a druhém manželství?

Existují různé úrovně nebes?

Pravý následovník Krista

Hudebníci a křesťanství

Svatba Beránkova

Křest novorozenců v Babylonu

Skutečný zpěv andělů nahráno při chválách

Podobenství mezi 7 ran Egyptských a posledních události světa

Kategorie

Archiv

Kdo je online

Žádní uživatelé momentálně nejsou online

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
a to z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam.
Sprosté urážky, slovní napadení, nebo nebiblické bludy budou vymazány.

Odebírat
Upozornit mě
guest
23 Komentářů
Nejnovější
Nejstarší Nejvíc hlasů
Inline Feedbacks
View all comments