Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

Římsko-katolická církev záměrně změnila Boží zákon, aby tak mohla ospravedlňovat své nebiblické učení

Římsko-katolická církev záměrně změnila Boží zákon, aby tak mohla ospravedlňovat své nebiblické učení. V Bibli není jediný verš, který by poukazoval, že by se měla uctívat panna Marie.
V Bibli není jediná zmínka, že by byla panna Marie prostředníkem člověka mezi Bohem. Naopak v Bibli se jasně píše, že jediným prostředníkem je vždy Ježíš Kristus.

Jan 14:6 Já jsem ta cesta, pravda a život, odpověděl Ježíš. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

Bible nám v Novém zákoně jasně říká, že Boží zákon je stále platný a nikdo nemá právo vypustit ani přidat jediné písmenko:

Lukáš 16:17 Spíše však pomine nebe a země, než aby přestala platit jediná čárka Zákona!

Matouš 5:17-19 Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, říkám vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze Zákona, než se to všechno naplní. Kdokoli by zrušil jedno z těchto nejmenších přikázání a tak by učil lidi, bude v nebeském království považován za nejmenšího. Ale kdokoli by je plnil a učil, ten bude v nebeském království považován za velikého.

Lukáš 4: 7-8 Když se mi pokloníš, bude to všechno tvoje. Ježíš mu odpověděl: Je psáno: Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.

1. Timoteova 2:5-6 Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Toto svědectví přišlo v pravý čas.

Skutky 4:12 V nikom jiném není spása – na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni!

Římsko-katolická církev si vytváří modly v podobě soch, obrazů. Bible to ale jasně zakazuje:

Druhé Boží přikázání zní: Neučiníš sobě rytiny, ani nezobrazíš si Boha zpodobněním ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi. (2. Mojžíšova 20:4)

Neuděláš si tesanou modlu ani jakékoliv zpodobení toho, co je nahoře na nebi nebo dole na zemi či ve vodě pod zemí. Nebudeš se jim klanět a nebudeš jim otročit, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý, který s trestem navštěvuji vinu otců na synech i na třetí a na čtvrté generaci těch, kdo mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům těch, kdo mne milují a zachovávají mé příkazy. (Exodus 20:4-6)

Činění se Bohy, klaněním se modlám, sochám, obrazům, ať už představují kohokoli, je satanův svod, neboť vůle Otce je nezpodobnit si nic co jest na nebi, na zemi v moři a neklanět se tomu! Neboť jedinému se pokloníš! Bohu! Modlitby k Marii, různým svatým, uctívání jejich soch či obrazů jsou modloslužbou. Je to dokonalý satanův svod, kterým klame miliony věřících lidí po celém světě.

Zdroj: http://vesvetlebible.blogspot.cz

3.9/5 - (14 hlasů)Podobné příspěvky z kategorie: Články

Hierarchie duchovních bytostí

Co je to rouhání, význam pojmu

Astrální cestování, lucidní snění, hypnóza

Musíme přijmout fakt, že spoustu lidí naše svědectví odsoudí

Jak zemřeli Ježíšovi apoštolové?

Jan Amos Komenský a jeho služba Bohu

Katedrála, chrám, kostel

Nadávky a lehkomyslnost křesťana

Vyhánění démonů (exorcismus)

Falešné kazatele

Kategorie

Archiv

Kdo je online

Žádní uživatelé momentálně nejsou online

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
a to z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam.
Sprosté urážky, slovní napadení, nebo nebiblické bludy budou vymazány.

Odebírat
Upozornit mě
guest
23 Komentářů
Nejnovější
Nejstarší Nejvíc hlasů
Inline Feedbacks
View all comments