Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

Seznam křesťanských církvi a jejich učení

Katolická církev (statistiky: 1,2 mld):

Ježíš Kristus je jedním z dalších přímluvců u Boha Otce, svatá Marie a ostatní svatí jsou též přímluvci u Boha.
Ježíšova oběť není dostačující pro výkupné za hříchy lidstva.

Protestantská církev (statistiky: 776 mil.):

Učení o Marii jako prostřednici z ní dělá – podle přesvědčení protestanta – hodnotu podobnou Kristu. Profesor F. Blanke z Curychu vyjadřuje obecné přesvědčení protestantských teologů, když tvrdí, že Maria prochází v katolicismu procesem srovnávání s Kristem; jako Kristus je jednorozeným Synem Otce, tak je Maria nazývána jednorozenou dcerou Otce; jako Kristus je druhým Adamem, tak je Maria vyzdvihována do důstojnosti druhé Evy; Ježíš za nás trpěl bez viny, stejně jako Maria, Matka Bolestná; Ježíš vstal z mrtvých a vstoupil do nebe, Maria překonává smrt a je vzata do nebe; Ježíš je Králem, Maria Královnou; On je Prostředníkem, ona Prostřednicí; On je Vykupitelem, ona Spoluvykupitelkou.

Pravoslavná církev (statistiky: 341 mil.):

Jednotliví věřící jsou vybízeni nevykládat Bibli jinak, než jak učí tradice
Věčné panenství Marie
Modlitby za mrtvé
Křtění novorozenců bez jakékoliv spojitosti s osobní zodpovědností a vírou
Možnost dosáhnout spasení i po smrti

Mormonská církev – jinak nazván: Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (statistiky: 13.8 mil.):

Bůh Otec sídlí kdesi ve vesmíru na nějaké planetě (což většina lidí chápe asi jako nebesa), odkud řídí běh zde na Zemi. Po smrti se člověk nedostává do přítomnosti Boha, jak by asi mnohý očekával. Cílem lidského života je něco jiného – pokud se choval správně zde na Zemi, má podle mormonů šanci stát se bohem a mít na starosti nějakou další planetu ve vesmíru s jejími obyvateli. Proto se také mormoni předpokládají, že lidská duše je nejen nesmrtelná, ale dokonce věčná.

Když je ale duše věčná, tzn. že existuje již před naším narozením, nabízí se otázka: Proč vlastně žijeme na Zemi? Když chce někdo být jako Bůh, tak musí prožít život zde na Zemi, aby získal jednak zkušenosti a jednak hmotné tělo, které bude nakonec potřebovat při vzkříšení, tedy při druhém Kristově příchodu.

Svědkové Jehovovi (statistiky: 7,3 mil.):

Ježíš Kristus nemá žádnou Božskou autoritu. Člověk je dle učení Jehovistů spasen pouze při vyřčení a chvály jména: “Jehovah”
Duch svatý není Osobou, podle Jehovistů se jedná pouze o Boží činnou sílu.

Adventisté sedmého dne (statistiky: 20 mil.):

Ježíš Kristus není všudepřítomný a jeho oběť nepřinesla plné smíření. Nemá Božskou autoritu.
Duch svatý není Osobou, podle Adventistu se jedná pouze o Boží činnou sílu.


 

Učení Ježíše Krista:

Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí.
Těsná je brána a úzká cesta (já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne), která vede k životu, a málokdo ji nalézá.
Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci.
Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky? Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce.
Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.
A tak je poznáte po jejich ovoci. Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.
Mnozí mi řeknou v onen den: ‚Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?‘
A tehdy jim prohlásím: ‚Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.‘

(Bible – Matouš 7/13)

2.8/5 - (5 hlasů)Podobné příspěvky z kategorie: Články

Hierarchie duchovních bytostí

Co je to rouhání, význam pojmu

Astrální cestování, lucidní snění, hypnóza

Musíme přijmout fakt, že spoustu lidí naše svědectví odsoudí

Jak zemřeli Ježíšovi apoštolové?

Jan Amos Komenský a jeho služba Bohu

Katedrála, chrám, kostel

Nadávky a lehkomyslnost křesťana

Vyhánění démonů (exorcismus)

Falešné kazatele

Kategorie

Archiv

Kdo je online

Žádní uživatelé momentálně nejsou online

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
a to z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam.
Sprosté urážky, slovní napadení, nebo nebiblické bludy budou vymazány.

Odebírat
Upozornit mě
guest
5 Komentářů
Nejnovější
Nejstarší Nejvíc hlasů
Inline Feedbacks
View all comments