Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

Svědectví Alexandra Trošky

Díky Bohu, že jsem v takhle mladém věku mohl poznat Pána.

troska-2Začal bych tím, co předcházelo mému obrácení. Měl jsem 15 let, když se jako první z rodiny obrátil můj starší bratr Standa. Rodiče často řešili, kam se to dostal a co to vlastně je, ale mne to bylo jedno. Žil jsem si ve svém světě. Ve světě počítačových her, párty a pátečních diskoték. Bratr mi často povídal o Kristovi a já jsem mu na to nic nenamítal. Vždy mi to bylo nějak jedno. I když mi řikal, že se musím obrátit, vždy jsem si žil dál ten svůj život. Na 16tý věk mého života nikdy nezapomenu. Právě v tomto věku se udály největší změny. Bratr mi kázal pořád víc a víc, ale já jsem se stále nechtěl změnit. Počase jsem začal přemýšlet nad mým životem. Přemýšlel jsem, jaký je vůbec smysl mého života, co chci v životě dosáhnout, jaké to bude, když zkouncuji s párty a pod. Během půlročního přemýšlení a hledání “něčeho” v mém životě, jsem zjistil, že uvnitř jsem úplně prázdný. Měl jsem díru v srdci, kterou jsem chtěl něčím zaplnit. Zkoušel jsem to s lepší partou, alkoholem apod. Nic z toho nepomáhalo. Všechno to bylo jen takové chvilkové a po čase jsem opět cítil tu prázdnotu. Dnes vím, že se v mém životě naplňoval verš z Izaiáše 55,11: “takové je i mé slovo, jež z mých úst vychází: nenavrátí se ke mně s prázdnou, ale vykoná co chci; úspěšně naplní své poslání” A to se přesně dělo. Kázání Božího Slova zkrz mého bratra způsobilo to, že mě Duch Boží usvědčoval v mých hříchách a ukazoval, že se dá žít život, o kterém sním. O to víc jsem přemýšlel nad Bohem a nad svým životem. Zkoušel jsem všechno možné v tomto světě k tomu, aby mě to udělalo šťastným a naplněným, ale nic nepomáhalo. Právě naopak, byl jsem na tom ještě hůř. Pár měsíců před mým obrácením jsem už věděl, že jediný kdo mi zaplní to prázdné místo v mém srdci je Ježíš. Věděl jsem, že je jedinou cestou, pravdou i životem, ale nedokázal jsem se vzdát mého života, jaký jsem žil. Před pár dny jsem dostal zjevení o tom, co v mém životě dělal ďábel: 2 list Korintským 4,4: “Těmto nevěřícím zaslepil Bůh tohoto světa mysl, aby jim nezazářilo světlo evangelia slávy Kristovy, který je obrazem Božím.” Věděl jsem, že Ježíš by mne udělal skutečně šťastným, ale nedokázal jsem se odtáhnout od tohoto světa. pamatuji si, jak jsem někde uvnitř toužil po Kristovi, ale ďábel to okamžitě smazal tím, jak by se na mne koukali ostatní, co by si mysleli a o co všechno bych přišel. Přesně tohle je u ďábla taktika u mladých lidí. Snaží se ukázat na to, o co přicházíme, když žijeme s Kristem, co všechno se dá užívat v tomto světě, ale to je lež. Ďábel chce nalákat hlavně mladé lidi, na něco “dobré a příjemné” v tomto světě, aby nás měl pro sebe. Snaží se nám ukázat nějaké sladké ovoce, do kterého když se zakousnete zjistíte, že je uvnitř hnilé. Uvedu příklad, jak nás ďábel chce vrátit do světa a chytnout nás tam. Je to jak s drogami (nikdy jsem nedrogoval). Někdy, když si dáte nějakou malou drogu, zdá se vám být dobrá, je z ní zábava apod. Po jistém čase vám tato droga stačit nebude a přejdete na drogu silnější. Nakonec zjistíte, že jste závislý a stane se z vás nula. Jak obrovská milost je nám dána od Boha, který dává život.

Zpět k mému svědectví. Ďábel oslepil mé smysly a nebyl bych se obrátil, kdyby se mě Bůh tak mocně nedotkl. Začalo to tím, že se Bratr zasnoubil s Terezkou. Terezka (dnes už bratrova manželka) mi kázala a povzbuzovala mne. Už tenkrát v stavu zásnubů, spolupracovala s mým bratrem jako tým. Pozvali mě na konfereci. Ďábel na mne útočil zlými pocity a dokonce i nemocí, jen abych se na konferenci nedostal. Když jsem oznámil mému bratrovi, že půjdu, řekl mi, že sobota je můj velký den. Pamatuji si, jak mě to vystrašilo. Dnes vím, že to byl ďábel, který tušil, že mu už utíkají hodiny, kdy nademnou panuje.  Ježíše Krista jsem do svého života přijal jako Pána a Spasitele v sobotu v 17.4.2010 na ranním shromáždění, a hned v ten den jsem se dal i pokřtít. Římanům 8,37: “V tom všem, ale skvěle vítězíme skrze Toho, který nás miluje!”

Věřte mi, poznal jsem to na vlastní kůži, že ďábel je lhář, který vám chce říct, co všechno ztrácíte ve svém věku, ale to je obyčejná lež.

 

Pamatuji si, jak jsem přes večerní shromáždění odběhl na záchod, a tam jsem vymazal všechny zlé obrázky, písničky a videa z mého telefonu. 2 list Korintským 5,17: “Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo – hle, je tu nové.!” Řekl jsem si, že už se nikdy nechci vrátit k tomu odpornému životu, jaký jsem žil. V sobotu 17.4.2010 jsem odcházel z bytu jako hříšný, nespravedlivý a uvnitř prázdný člověk a večer jsem se vracel jako nový, šťastný, ale hlavně s Bohem smířený člověk. Tímto bych chtěl poděkovat manželům Troškových za jejich vytrvalé modlitby a za to, že mě tím správným způsobem dotlačili ke Kristu. Teď mi je 17let a tímto svědectvím bych chtěl povzbudit hlavně mladé lidi k tomu, aby odmítaly ďáblové plány přitáhnout si vás do světa, protože tam nic dobrého nečeka. Věřte mi, poznal jsem to na vlastní kůži, že ďábel je lhář, který vám chce říct, že všecno ztrácíte ve svěm věku, ale to je lež a nezapomeňte že, “…že ten, který je ve vás, je větší než ve světě…”(1.Jan 4,4). Díky Bohu, že v takto mladém věku jsem mohl poznat Pána. jak velká odměna čeká ty, kteří se nepřipodobňují tomuto světu, ale vyznávají, že Ježíš je Pán. Bohužel to není vždy lehké a svět dává tlaky, hlavně od kamarádů. Když jsem se obrátil a řekl jsem to mé partičce, určitě si umíte představit, že z toho nebyli příliš nadšení. Neskákali od radosti, že jsem poznal Krista a začal podle Něho žít. Právě naopak. Okamžitě se rozšířili řeči,do jaké sekty jsem se to dostal, a ať se hned vrátím k tomu, jaký jsem byl. No já zapomínám na minulost a ženu se za cílem vítězným,  odměně vysokého povolání Božího v Kristu Ježíši (Filipským 3,14). Proto i my, utíkejme za spravedlností a pravdou, kterou najdeme v našem Pánovi Kristu Ježíši. Římanům 8,38-39: “Jsem si jist, že smrt ani život, andělé ani démoni, věci přítomné nebo budoucí, žádná moc, výšina ani hlubina ani nic jiného v celém stvoření nás nemůže oddělit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu!”

Překlad: Tereza Stanková


Zdroj: https://brno.milost.cz/

4/5 - (4 hlasů)Podobné příspěvky z kategorie: Svědectví lidí

Dotklo sa ma zlo, no BOH to zmenil… Zuzana (video)

Svědectví Jessica Mižigárová (video)

Razil som si svoju cestu, pokiaľ Boh nespravil toto… Juraj (video)

Žil som v putách NEODPUSTENIA, pokiaľ to takto Boh nezmenil (svědectví)

Věděl jsem že směřuji do pekla (svědectví – video)

Co když opravdu existuje? (svědectví)

Opět mohu jíst normálně (svědectví)

Mé setkání s Bohem (svědectví)

Dávid – svedectvo o obrátení a odpustení (video)

Světoznámý raper EMINEM přijal Ježíše za svého Pána a Spasitele

Kategorie

Archiv

Kdo je online

Žádní uživatelé momentálně nejsou online

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
a to z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam.
Sprosté urážky, slovní napadení, nebo nebiblické bludy budou vymazány.

Odebírat
Upozornit mě
guest
0 Komentářů
Inline Feedbacks
View all comments