Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

Svědectví René Janeczko – Příběh posedlého psychopata

20151205_124758Je třeba nazývat věci pravými jmény. Tzn. psychická nemoc, jež jsem měl – chronická mániodepresivní schizoafektivní psychóza s demencí – je hřích nikoli nemoc! Horší je, že jsem byl posedlý, má mysl a tělo bylo obsazeno démony včetně ducha antiKrista. První ataka byla v roce 2002 – po přečtení Bible, Hovory s Bohem, Pozitivní psychologie, Silvovy metotody ad. duchovních knih včetně sledování hororů a pornografie… Výsledek?

Sklony k sebevraždě, vraždám – touha zabít otce i matku jež mě zneužívali a psychicky týrali, plán k zabití psychiatrů, jež mi vymývali mozek psychofarmaky, izolací a elektrošoky, nutkání zničit kostel a Církev a jejich pastory (zapálit sbory atd.) a nastolit vládu Ježíše spolu se mnou a démony… To je jeden z projevů falešného ducha antiKrista. Dokonce mi umožnil falešně uzdravovat, pouze bolest hlavy a nohy a prstu ruky bez vědomí lidí (i na dálku). Proklínat lidi, jimž se pak nedařilo a byli agresivní…

Satan je blázen, nemůže činit pokání, já již blázen nejsem a nikdo nemá právo dávat nesmyslné bláznivé odsuzující psychiatrické diagnózy, jež dle Bible – nejvyšší písemné autority – Božího Slova, se blíží urážce neodpustitelného hříchu proti Duchu Svatému – rozsudku smrti (viz. Jidáš, Ananiáš a Safira, Sodoma a Gomora…).

Další projevy mého starého života v jméně satanismu, humanismu a náboženství – touha sledovat dětské porno a znásilnit malinké nebohé děti, touha znásilnit matku, touha smilnit s nevlastní sestrou, touha smilnit s plyšovým medvědem, falešný dojem božství a absolutní autority tzv. mesiášský komplex (věřil jsem jako dítě že ovládám všechno a všechno jsem si vymyslel v hlavě – viz. démoni v mysli), podvádění ve škole, pouštění satanské hudby v němčině, nestydaté urážení profesorů přímo ve vyučování, urážení pastorů a Církve, uctívání vlastního těla a penisu, milování sexu a jídla a spánku více než rodiny a Boha Krista Pána, touha zabíjet lidi, touha smilnit s děvkami (což se uskutečnilo), překrucování pravdy a lhaní, pýcha a povýšenost, roztržitost a nesouvislé mluvení, mlčení – tj. svázání démony v mysli, neustálé proklínání a nenávist, touha zničit celý svět (viz. Nero, Caligula, Hitler, Stalin, Papežové…), nechuť pracovat, nenávidění Boha Ježíše Krista – klidně bych ho osobně kdysi sám ukřižoval a mučil!
To všechno pod rouškou humanismu a náboženství a psychiatrie, jež bere lidem lidství a svědomí a svými výsměšnými diagnózami niči pravý soud o hříchu a omlouvá ho. Proč jsem tomu věřil?

Protože psychofarmaka mi uzdravovaly mozek, nic víc. Vše ostatní ničily – štítná žláza, žaludek, střeva, ledviny, klouby atd. Byl jsem kulhavá bledá chodící zamračená mrtvola utrápená prožívající vnitřní peklo na zemi, očistec skrze chemoterapii a elektrošoky tzv. brainwashing tj. vymytí mozku. Ztratil jsem téměř pamět, že jsem pochyboval, kdo je vůbec má rodina a kde patřím. To je medicína 21. století ve jménu Boha a člověka! To je novodobá eugenika (vylepšování člověka), humanismus (oslava člověka) a náboženství (uctívání falešného boha člověka) – HUMAN – člověk v centru a Ježíš jako berlička. Upozorňuji, že mozek uzdravuje psychofarmakoligická léčba pouze částečně, otupuje mysl, člověk usíná a necítí emoce a snižuje inteligenci.

Vliv ze strany otce: několikeré pokusy zabít matku i sebe, v jednom jsem mu bránil v deseti letech vlastním tělem a musel ho násilím sprchovat v ledové vodě, citové vydírání, kdy chtěl, ať ho ctím jako Boha, lenost, klení, agrese. Ze strany matky: chorobná nedůvěra a podezírání, smilstvo a urážky s lhostejností, vůbec se mi nevěnovala a vše mě naučila a vychoval mě má drahá starší sestra s milovaným švagrem a jejich rodina…

Rok 2010 – zlom – Bůh mě zlomil a dal mi pokání, nejprve skrze práci. Do té doby jsem pracoval pouze přerušovaně brigádně nejvíce půl roku v kuse. Kvůli sledování porna a absence vyhozen. V roce 2010 v září zazářil v mém srdci Kristus a já se začal obracet, tj. činit pokání, je psáno: VÍTR VANE KAM CHCE, JEHO ZVUK SLYŠÍŠ, ALE NEVÍŠ, ODKUD PŘICHÁZÍ A KAM SMĚŘUJE. TAK JE TO S KAŽDÝM, JEŽ SE NARODÍ Z DUCHA. Tak můj duchovní porod trval do roku 2014, kdy jsem skrze službu naslouchací modlitby vyznal ducha náboženství (viz. tzv. falešná modlitba spasení odříkaná papouškovsky dle předpisu bez skutečné lítosti a odporu k vlastnímu hříchu a oddělení od něj). Výsledek?

Dvě oficiální práce – administrativní práce od roku 2012 na plný úvazek dodnes, zahradnické odborné práce včetně motorové pily a křovinořezu dodnes, péče o těžce psychicky nemocnou matku od roku 1995 dodnes, péče o sirotky od roku 2015 dodnes. Na základě duchovního pokojného křtu Duchem Svatým bez viditelných projevů – částečná znalost aktivní angličtiny a němčiny a polštiny (po devíti letech učení pasivní němčiny…). Z Boží milosti dar povzbuzování a občas uzdravení těla a služba nasloucháním a modlitbou psychicky nemocným, dar rozpoznání nečistých duchů (ve jménu Ježíš odcházejí i s daným člověkem nečinícím pokání, v případě vědomého oddělení posedlého od démona odchází pouze démoni…).

Ze dne 16.3. po falešném svědectví psychicky slabé matky vinící mě z násilností, jsem prohlášen významným primářem Mudr. Davidem POledníkem z CNS Třinec – psychicky zdravý jako teprve třetí člověk z 4000 jeho klientů, schopen bez přezkoušení řídit auto, mít děti, pracovat a sloužit slabým a sirotkům. Dokonce policie a armáda mi chce svěřit na hlídání bývalého satanistu, jež se na základě toho, co Ježíš Kristus se mnou a sním dělal za divy a zázraky, změnil své agresivní chování a stále mění a začíná milovat. Oni si s ním neví rady, mě respektuje. Díky autoritě Ježíše Krista zemřelého za mé špinavé hříchy a třetího dne vzkříšeného zmrtvých pro mé ospravedlnění.

Dnes nemám deprese, našeptávače (tj. shizofrenní nutkavé myšlenky nebo hlasy či vidiny), mluvím nahlas a srozumitelně (předtím tiše a nesrozumitelně), cítím denně radost z Ježíše i smutek z hříchu, mám plno krásných vztahů (před tím pouze jeden s otcem), žiju naplněný život, mám stabilní práci, věnuji se psychicky nemocným a oni se z Boží milosti a s pomocí týmu Naslouchací modlitby uzdravují, nebojím se smrti a pronásledování, jež mám denně kvůli falešným obviněním matky na policii a psychiatrii, mám ji přesto rád a odpouštím ji, miluju lidi – nikoho nechci zabít, ale pomáhám z Ježíšovy milosti, prohlašuju svobodu psychiatrickým vězňům a oni ve jménu Ježíše v pokání niči okovy hříchu a já se spolu s nimi raduji – odměna věčná v nebi. Ti co nemění mysl a chování jdou do pekla – jejich psychický stav se zhorší a končí v pláči a skřípění zubů.

TAKTO SE PŘEPLAVIL DO GERASENSKÉHO KRAJE, KTERÝ LEŽÍ NAPROTI GALILEJI. JAKMILE VYSTOUPIL NA ZEM, SETKAL SE S NÍM JEDEN MUŽ TOHO MĚSTA, KTERÝ BYL UŽ DLOUHO POSEDLÝ DÉMONY. NENOSIL ŽÁDNÉ ŠATY ANI NEBYDLEL V DOMĚ, ALE V HROBKÁCH. KDYŽ UVIDĚL JEŽÍŠE, VYKŘIKL: “CO JE TI DO MĚ, JEŽÍŠI, SYNU NEJVYŠŠÍHO BOHA? PROSÍM TĚ NETRÝZNI MĚ!” JEŽÍŠ TOTIŽ TOMU NEČISTÉMU DUCHU PŘIKÁZAL, ABY Z TOHO ČLOVĚKA VYŠEL. PŘEDTÍM HO TEN DÉMON ČASTO POPADAL, TAKŽE HO MUSELI SPOUTÁVAT ŘĚTĚZY A DRŽET HO V OKOVECH, ALE ON TA POUTA TRHAL A BÝVAL DÉMONEM HNÁN DO POUŠTĚ. “JAK SE JMENUJEŠ?” ZEPTAL SE HO JEŽÍŠ. “LEGIE”, ODPOVĚDĚL. VSTOUPILO TOTIŽ DO NĚJ MNOŽSTVÍ DÉMONŮ. TI HO TEĎ PROSILI, ABY JE NEVYHÁNĚL DO BEZEDNÉ PROPASTI. NA BLÍZKÉM KOPCI SE PRÁVĚ PÁSLO VELIKÉ STÁDO PRASAT. STÁDO SE PAK VRHLO ZE SRÁZU DO JEZERA A UTONULO. KDYŽ PASÁCI UVIDĚLI, CO SE STALO, UTEKLI A CESTOU TO VYPRÁVĚLI VE MĚSTĚ I NA VENKOVĚ. LIDÉ SE ŠLI PODÍVAT, CO SE STALO. KDYŽ PŘIŠLI K JEŽÍŠI A NAŠLI TOHO MUŽE, Z NĚHOŽ VYŠLI DÉMONI, JAK SEDÍ U JEŽÍŠOVÝCH NOHOU OBLEČEN A PŘI ZDRAVÉM ROZUMU, DOSTALI STRACH. OČITÍ SVĚDKOVÉ JIM PAK VYPRÁVĚLI, JAK BYL TEN, KTERÝ BÝVAL POSEDLÝ DÉMONY, ZACHRÁNĚN. VŠICHNI OBYVATELÉ GADARENSKÉHO KRAJE HO POTOM PROSILI, ABY OD NICH ODEŠEL, NEBOŤ BYLI SEVŘENI VELIKÝM STRACHEM. NASTOUPIL TEDY DO LODI, ABY SE VRÁTIL. ONEN MUŽ, ZE KTERÉHO VYŠLI DÉMONI, HO PROSIL, ABY MOHL ZŮSTAT S NÍM. JEŽÍŠ HO ALE PROPUSTIL. “VRAŤ SE DOMŮ,” ŘEKL MU, “A VYPRAVUJ, JAK VELIKÉ VĚCI PRO TEBE UDĚLAL BŮH.” ODEŠEL TEDY A ROZHLAŠOVAL PO CELÉM MĚSTĚ, JAK VELIKÉ VĚCI PRO NĚJ UDĚLAL JEŽÍŠ.

René Janeczko

4.9/5 - (7 hlasů)Podobné příspěvky z kategorie: Nezařažené

Z online PC her do skutečného života

Mladá dívka uvěřila v Boha (svědectví)

Marie – svědectví (video)

Jožka – svědectví (video)

Marcela – svědectví

Maruška – svědectví (video)

Gabča – svědectví (video)

Magda – svědectví (video)

Příběh sportovce (video)

Svědectví – Proč jsem se rozhodla žít na Filipínách? (video)

Kategorie

Archiv

Kdo je online

Žádní uživatelé momentálně nejsou online

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
a to z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam.
Sprosté urážky, slovní napadení, nebo nebiblické bludy budou vymazány.

Odebírat
Upozornit mě
guest
0 Komentářů
Inline Feedbacks
View all comments