Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

  • Vahan Hambardzumjan zveřejnil aktualizaci před 2 roky, 2 měsíce

    Od fíkovníku si vezměte poučení: Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že je léto blízko. Tak i vy, až toto všecko uvidíte, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi. Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane. (Bible – Ježíš Kristus)