Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

Vatikán: “O stvoření nechceme nic slyšet”

Papežská rada pro kulturu, Papežská gregoriánská univerzita a Univerzita Notre Dame (USA) pořádají mezinárodní konferenci o evoluci, která se bude konat v březnu 2009 v Římě při příležitosti 150. výročí vydání Darwinovy knihy „O původu druhů“.

Organizátoři oznámili, že mezi řečníky pozvanými na tento kongres nebudou zastánci kreacionismu a inteligentního designu. Jezuita Marc Leclerc, profesor filozofie na Gregoriánské univerzitě oznámil Catholic News Service, že organizátoři „chtějí vytvořit striktně vědeckou konferenci“, na které má být diskutována racionální filozofie a teologie v souvislosti s nejnovějšími vědeckými objevy.

Řekl, že „není vhodné aby byly na této úrovni do dialogu zahrnuty argumenty, které nemohou být definovány jako vědecké, filozofické nebo teologické. Z tohoto důvodu neuvažujeme o pozvání zastánců kreacionismu a inteligentního designu.“

Arcibiskup Gianfranco Ravasi, prezident Papežské rady pro kulturu připomenul, že evoluční teorie „není v rozporu s učením Katolické církve nebo biblické zprávy“.

Gennaro Auletta, profesor filozofie na Gregoriánské univerzitě řekl, že organizátoři doufají, že toto setkání pomůže teologům a filozofům být „trochu více pokornými a naučit se trochu více naslouchat“ tomu, co věda odhaluje o původu člověka a světa.

Auletta řekl, že papežově Pius XII, Jan Pavel II a Benedikt XVI vyjádřili skutečný zájem o teorii biologické evoluce. Jak však také uvedl, papežské naděje, že katolíci získají v této věci větší porozumění, se dosud nenaplnily.

Phillip Sloan, profesor na Univerzitě Notre Dame, řekl na tiskové konferenci, že „obzvláště ve Spojených státech probíhá debata o evoluci bez silnější katolické účasti… …a tím také tyto rozhovory trpí.“

Dále řekl, že zde jsou sice určité katolické komentáře o slučitelnosti víry a evolučních teorií, ale není k dispozici žádný definitivní psaný zdroj, na který by se lidé mohli obrátit, aby poznali postoj církve v této otázce. Sloan řekl, že doufá, že březnová konference a další iniciativy plánované Univerzitou Notre Dame a Vatikánem podpoří rozvoj „informovaného katolického myšlení“ v této oblasti.

Zdroj: Westender online

komentář: Jak už jsem psal v komentáři k minulému článku, Katolická církev nezůstává pozadu za Anglikánskou církví, která se rozhodla propagovat Darwinovu evoluční teorii a představovat ji jako plně slučitelnou s biblickou zprávou o původu života a člověka. V tomto článku mě zaujalo především to, že konference o evoluci, kterou Vatikán ve spolupráci s katolickými univerzitami pořádá, má být „striktně vědecká“, nemají se tam objevit argumenty, které nemohou být definovány jako vědecké, filozofické nebo teologické a proto nebudou pozváni zastánci kreacionismu a inteligentního designu.

Nevím teda, o co je evoluční teorie vědečtější než kreacionismus nebo teorie inteligentního designu, ale budiž. Naprosto však nechápu, že se inteligentní design a víra ve stvoření nedostaly ani do škatulky filozofie nebo teologie. Myslím si, že hlavní knihou pro teologii by měla být Bible (nebo se pletu?) a ta bere stvoření světa, života i člověka Bohem jako fakt. A je taky biblickým faktem, že Bůh tvořil svým slovem a ne pomocí miliony let trvajícího procesu postupného vývoje za pomoci přirozeného výběru. Mimochodem, podle Bible neexistovala před pádem člověka do hříchu smrt, takže nerozumím tomu, jak by onen přirozený výběr (přežití nejsilnějších) vůbec mohl fungovat.

Je zřejmé, že papežský postoj je i v této otázce (stejně jako v mnoha jiných) v rozporu s Písmem a z uvedeného článku je také jasné, že by vedení Římské církve chtělo dosáhnout stejného „informovaného smýšlení“ u všech katolíků. A zcela jistě nejen u nich. Vždyť (jak si povzdechl profesor Sloan) když debata o evoluci probíhá bez usměrňování Katolickou církví, diskuse tím trpí…

Ptáte se, proč je pro Vatikán tak důležité narušit víru v Boží stvořitelskou moc a v jasné biblické pravdy? Pokud vás to zajímá, můžete si přečíst můj komentář k článku Anglikánská a Katolická církev: “Stojíme za Darwinem”, kde jsem něco málo naznačil.

Bůh před celým Izraelským národem vyhlásil, že stvořil svět v šesti dnech a sedmého dne odpočinul. Totéž prohlášení napsal vlastním prstem na kamenné desky desatera.

Lhal Bůh? Lže Bible? Nebo lže Vatikán, když tvrdí, že Darwinova evoluční teorie je v naprostém souladu s učením Písma?

Zdroj: Neuvěřitelná odhalení

5/5 - (1 hlas)Podobné příspěvky z kategorie: Články

Bůh nemůže milovat hřích, ani ty, co hřích páchají

Učení o vytržení církve před dobou soužení je lež

Co říká Bible o rozvodu a druhém manželství?

Existují různé úrovně nebes?

Pravý následovník Krista

Hudebníci a křesťanství

Svatba Beránkova

Křest novorozenců v Babylonu

Skutečný zpěv andělů nahráno při chválách

Podobenství mezi 7 ran Egyptských a posledních události světa

Kategorie

Archiv

Kdo je online

Žádní uživatelé momentálně nejsou online

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
a to z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam.
Sprosté urážky, slovní napadení, nebo nebiblické bludy budou vymazány.

Odebírat
Upozornit mě
guest
0 Komentářů
Inline Feedbacks
View all comments