Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

Video – vzkříšení Krista z mrtvých

  • Přidáno: 13 září, 2014
  • Zobrazeno: 5 190 x
  • Komentáře: 0
  • Klíčová slova:

Zdroj videa: YouTube.com

Evangelium podle Matouše

Prázdný hrob

angel-tomb28 ¹Když uplynula sobota a začínal první den týdne, přišly Marie z Magdaly a jiná Marie, aby se podívaly k hrobu. ² A hle, nastalo veliké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil s nebe, odvalil kámen a usedl na něm. ³ Jeho vzezření bylo jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh. ⁴ Strážci byli strachem z něho bez sebe a strnuli jako mrtví. ⁵ Anděl řekl ženám: „Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. ⁶ Není zde; byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel. ⁷ Jděte rychle povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých; jde před nimi do Galileje, tam ho spatří. Hle, řekl jsem vám to.“
⁸ Tu rychle opustili hrob a se strachem i s velikou radostí běžely to oznámit jeho učedníkům. ⁹ A hle, Ježíš je potkal a řekl: „Buďte pozdraveny.“ Ženy přistoupily, objímaly jeho nohy a klaněly se mu. ¹⁰ Tu jim Ježíš řekl: „Nebojte se. Jděte a oznamte mým bratřím, aby šli do Galileje; tam mě uvidí.“
¹¹ Když se ženy vzdálily, někteří ze stráže přišli do města a oznámili velekněžím, co se všechno stalo. ¹² Ti se sešli se staršími, poradili se a dali vojákům značné peníze ¹³ s pokynem: „Řekněte, že jeho učedníci přišli v noci a ukradli ho, když jste spali. ¹⁴ A doslechne-li se to vladař, my to urovnáme a postaráme se, abyste neměli těžkosti.“ ¹⁵ Vojáci vzali peníze a udělali to tak, jak se jim řeklo. A ten výklad je rozšířen mezi židy až po dnes.

Zjevení v Galileji

¹⁶ Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil. ¹⁷ Spatřili ho a klaněli se mu; ale někteří pochybovali.¹⁸ Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. ¹⁹ Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého ²⁰ a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ *

5/5 - (1 hlas)Podobné příspěvky z kategorie: Křesťanská videa

Hřích (video)

Věnuješ svůj čas Bohu nebo sociálním sítím ?

Kázání Evangelia na techno festivalu (2023)

Kázání v centru Brna (video)

Kázání Evangelia v Brně před Arénou (2023)

Kázání před O2 arénou v Praze (video)

Kázání Evangelia v Brně – Animefest 2023 (video)

Útlak tě nezničí (video)

Nikdo Tě nemiluje, tak jako Ježíš (video)

Vztah v křesťanství (video)

Kategorie

Archiv

Kdo je online

Žádní uživatelé momentálně nejsou online

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
a to z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam.
Sprosté urážky, slovní napadení, nebo nebiblické bludy budou vymazány.

Odebírat
Upozornit mě
guest
0 Komentářů
Inline Feedbacks
View all comments