Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

Vznik muslimu a islámu

Islám ([ˈɪslaːm] IPA; arabsky: zvuk الإسلام; al-‘islām [ɪs.ˈlæːm] IPA) je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Mohameda, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená „podrobení se“ či odevzdání se Bohu (arabsky Alláh).

Vznikl tedy až po 7 století potom, co už bylo křesťanství.

Stoupenec islámu se nazývá muslim, což znamená „ten, kdo se podřizuje [Bohu]“. Počet muslimů je 1,57 až 1,65 miliardy, což z islámu činí po křesťanství druhé nejpočetnější náboženství světa.
Muslimové věří, že Bůh Mohamedovi zjevil Korán, který společně se Sunnou (Mohamedovy činy a slova) považují za základní prameny islámu.

Proč zde neuvádějí, kdo byl Mohamed doopravdy? :)

Muslimové nepovažují Mohameda za zakladatele nového náboženství, ale za obnovitele původní monoteistické víry Adama, Noeho, Abraháma, Mojžíše, Ježíše i dalších proroků islámu. Podle islámské tradice Židé a křesťané zkreslili zjevení daná Bohem skrze proroky, a to buď změnou textu, nesprávnou interpretací nebo obojím.

Pokud křesťané a židé se mílí, jak můžou potvrdit svou “pravdu” která je převzata z knih (Bible) před 7 století a napsána skrze Mohameda, proč zde nezmiňují, že v Koránu se protiřečí ne jenom část, ale většina vět a to včetně nařízení od aláha: zničte, zabijte – hlavně křesťany a židy. Tedy kdo není muslim, musí být zabít. Pokud Ježíše berete jako proroka, prorokoval snad o zabití, nebo o lásce? Pokud je Korán vzato ze zdrojů starých několik set let, proč tedy tyto zdroje musejí být zničení koránem? Aby neprozradily původ koránu a muslimu?

Přesto je Islám od křesťanství i judaismu zásadně odlišný. Každý Mohamedův následovník se musí v první řadě podvolit Aláhovi a jeho vůli. V rámci toho je hlásán naprostý fatalismus, takže každý krok lidské bytosti je předurčen Aláhem a vše co se stane je jeho dílem (to má velký vliv na lidskou motivaci a na absenci individuality). Základní text Islámu – Korán – je považován za absolutní neměnnou pravdu, takže v souvislosti s předchozím by nebylo v Islámu místo nejen pro zpochybňování, ale ani pro kritické myšlení jako takové. Tomu ovšem neodpovídá nejen existence různých směrů a škol islámu, ale ani praxe v různých zemích. Islám zahrnuje mnoho náboženských praktik. Obecně jsou muslimové povinni dodržovat pět pilířů islámu, tedy pět povinností, které muslimy spojují ve společenství. zahrnující jak pravidla uctívání, tak islámské právo (šaría) dále vyvinulo tradici různorodých pravidel, která se dotýkají prakticky všech aspektů života muslima i celé společnosti, zahrnuje vše od bankovnictví, společenské solidarity, pravidel boje, či postojů k životnímu prostředí.

Toto není článek k napadení muslimů, je to jen o tom, že muslimové (islámisti) odmítají každého, kdo muslimem není a kvůli větě “vůle aláha” muselo zemřít spousta nevinných lidí. Zkuste schválně zjistit informace z Koránu, nebo se zeptat na samotného muslima ohledně Koránu, co se tam uvádí a budete se tomu divit.

Zdroj informací: Wikipedia.org

3.8/5 - (5 hlasů)Podobné příspěvky z kategorie: Články

Hierarchie duchovních bytostí

Co je to rouhání, význam pojmu

Astrální cestování, lucidní snění, hypnóza

Musíme přijmout fakt, že spoustu lidí naše svědectví odsoudí

Jak zemřeli Ježíšovi apoštolové?

Jan Amos Komenský a jeho služba Bohu

Katedrála, chrám, kostel

Nadávky a lehkomyslnost křesťana

Vyhánění démonů (exorcismus)

Falešné kazatele

Kategorie

Archiv

Kdo je online

Žádní uživatelé momentálně nejsou online

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
a to z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam.
Sprosté urážky, slovní napadení, nebo nebiblické bludy budou vymazány.

Odebírat
Upozornit mě
guest
13 Komentářů
Nejnovější
Nejstarší Nejvíc hlasů
Inline Feedbacks
View all comments