Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

Zničení Sodomy a Gomory (video)

Zdroj videa: YouTube.com


Zatímco se muži odtud ubírali k Sodomě, Abraham zůstal stát před Hospodinem. I přistoupil Abraham a řekl:
„Vyhladíš snad se svévolníkem i spravedlivého? Možná, že je v tom městě padesát spravedlivých; vyhladíš snad i je a nepromineš tomu místu, přestože je v něm padesát spravedlivých?
Přece bys neudělal něco takového a neusmrtil spolu se svévolníkem spravedlivého; pak by na tom byl spravedlivý stejně jako svévolník. To bys přece neudělal. Což Soudce vší země nejedná podle práva?“ Hospodin odvětil:
„Najdu-li v Sodomě, v tom městě, padesát spravedlivých, prominu kvůli nim celému místu.“ (Bible – Genesis 18:22)

“Váš otec Abraham zajásal, že spatří můj den; spatřil jej a zaradoval se.“ Židé mu řekli: „Ještě ti není padesát, a viděl jsi Abrahama?“
Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám, dříve než se Abraham narodil, já jsem.“ (Jan 8/56)

A když vás někdo nepřijme a nebude chtít slyšet vaše slova, vyjděte ven z toho domu nebo města a setřeste prach svých nohou.
Amen, pravím vám, lehčeji bude zemi sodomské a gomorské v den soudu než tomu městu.” (Ježíš Kristus – Matouš 10/14)

Stejně tak bylo za dnů Lotových: Jedli, pili, kupovali, prodávali, sázeli a stavěli; v ten den, kdy Lot vyšel ze Sodomy, spustil se oheň a síra z nebe a zahubil všechny. Právě tak bude v den, kdy se zjeví Syn člověka.” (Ježíš Kristus – Lukáš 17/28)

HodnotitPodobné příspěvky z kategorie: Křesťanská videa

Hřích (video)

Věnuješ svůj čas Bohu nebo sociálním sítím ?

Kázání Evangelia na techno festivalu (2023)

Kázání v centru Brna (video)

Kázání Evangelia v Brně před Arénou (2023)

Kázání před O2 arénou v Praze (video)

Kázání Evangelia v Brně – Animefest 2023 (video)

Útlak tě nezničí (video)

Nikdo Tě nemiluje, tak jako Ježíš (video)

Vztah v křesťanství (video)

Kategorie

Archiv

Kdo je online

Žádní uživatelé momentálně nejsou online

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
a to z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam.
Sprosté urážky, slovní napadení, nebo nebiblické bludy budou vymazány.

Odebírat
Upozornit mě
guest
0 Komentářů
Inline Feedbacks
View all comments