Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

Podmínky použití stránek

 

1. Úvod

 1. Fyzická osoba Vahan Hambardzumjan zapsaná v živnostenském rejstříku s IČO: 87742225 (dále jen “Provozovatel”), je provozovatelem webových stránek: KristusJezis.cz, dostupného z internetové adresy (URL) https://www.kristusjezis.cz/ (dále jen „webové stránky“), prostřednictvím kterého se mohou uživatelé a návštěvníci (dále jen „Uživatel“ nebo „Uživatelé“) číst informací, sledovat videa a komunikovat on-line, to vše za níže uvedených podmínek (dále jen „Podmínky“).


2. Popis služby na webových stránkách KristusJezis.cz

 1. Webové stránky jsou zaměřená především na zjišťování informaci o Bohu a Kristu Ježíši, vzájemné komunikaci Uživatelů, včetně sdílení mediálních souborů na Nástěnce a diskutování o Božím slově. Webová stránka umožňuje taky uživatelům webu vyhledat konkrétního Uživatele a přidávat do přátel, nebo vymazat z přátel.


3. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Službu webových stránek mohou využívat registrovaní i neregistrovaní Uživatelé.
  Registrovaným Uživatelem se rozumí uživatel, který je registrovaný na webových stránkách KristusJezis.cz.
 2. Neregistrovaní uživatelé mohou pouze číst, nebo komentovat obsah na webu, který je dostupný pro veřejnost.
 3. Kontaktovat ostatní Uživatele je oprávněn pouze registrovaný Uživatel, který vyplnil povinné údaje na svém profilu vytvořeném na webové stránce, tj. email, jméno a pohlaví.
 4. Více informací o ochraně osobních údajů jsou uvedené na stránce GDPR podmínek.
 5. Služby jsou Provozovatelem Uživatelům poskytovány bezplatně a nezávazně.
 6. Uživatel není oprávněn do svých příspěvků zahrnovat reklamní sdělení.
 7. Uživatel odpovídá za to, že obsahem příspěvků a/nebo fotografiemi či jinými soubory zveřejněnými v rámci příspěvků Uživatele a/nebo profilu Uživatele nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany Uživatele neodpovídá.
 8. V případě, že Uživatel zveřejní v rámci svých příspěvků a/nebo profilu Uživatele fotografie, texty nebo jiné výsledky vlastní tvůrčí duševní činnosti, uděluje okamžikem zveřejnění tohoto obsahu v příspěvku a/nebo profilu Uživatele Provozovateli nevýhradní bezúplatnou licenci k užití fotografií, textů a jiných výsledků vlastní tvůrčí duševní činnosti, a to na dobu zveřejnění fotografií, textů nebo jiných výsledků tvůrčí duševní činnosti na webové stránce a ke způsobům užití v souladu s určením webových stránek a v souladu s těmito Podmínkami.
 9. Uživatel je povinen zajistit, aby obsah příspěvků a jeho aktivity v rámci služby webových stránek byly v souladu s Podmínkami, právním řádem České republiky a aby nenarušovaly dobré mravy a/nebo veřejný pořádek. V opačném případě bude uživatel vymazán nebo zablokován na těchto webových stránkách.
 10. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit příspěvky, zprávy Uživatele a/nebo zamezit Uživateli přístup na webových stránkách, pokud příspěvky, zprávy a/nebo aktivity Uživatele v rámci těchto webových stránek nejsou v souladu s těmito Podmínkami, Pravidly, právním řádem České republiky, narušují dobré mravy a/nebo veřejný pořádek, nebiblické nauky a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.
 11. Uživatel má právo své příspěvky zveřejněné v rámci těchto webových stránek kdykoliv smazat.
 12. Uživatel má právo svůj profil z těchto webových stránek kdykoliv odstranit. Provozovatel se zavazuje, že profil Uživatele odstraní z těchto webových stránek nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti Uživatele.
 13. Provozovatel není odpovědný za případnou ztrátu dat umístěných uživatelem v systému těchto webových stránek.


4. Autorská práva

 1. Provozovatel těchto webových stránek vlastní veškerá autorská práva k vzhledu a designu těchto webových stránek.
 2. Autorská práva k jednotlivým svědectvím naleznete v kategorii Svědectví.
 3. Některé články na těchto webových stránkách jsou napsané Provozovatelem těchto stránek. Jiné články, uvedené na těchto webových stránkách jsou vložené z jiných veřejně dostupných zdrojů s uvedením odkazem na původní zdroj.


5. Závěrečná ustanovení

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Podmínky změnit, zejména při změně legislativy, technické změně webových stránek či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů u Provozovatele.

 

Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 12.12.2022.