Ježíš Kristus

Křesťanské stránky a sociální síť

2022 - Novinky

Uplynulo 10 let a vidím stále stejně dobře (svědectví)

Uplynulo 10 let a vidím stále stejně dobře (svědectví)

11.05.2022
Bývalá hinduistka Vasanti Watkinsonová pro Život víry: Jóga a křesťanství nejdou dohromady

Bývalá hinduistka Vasanti Watkinsonová pro Život víry: Jóga a křesťanství nejdou dohromady

30.04.2022
Pravý následovník Krista

Pravý následovník Krista

16.04.2022
Marnotratný syn – příběh z Bible (video)

Marnotratný syn – příběh z Bible (video)

10.04.2022
Herec Chris Pratt: Nic nenaplňuje mou duši tak jako sdílení víry

Herec Chris Pratt: Nic nenaplňuje mou duši tak jako sdílení víry

03.04.2022
Abrahám zkoušku obstál (video)

Abrahám zkoušku obstál (video)

17.03.2022
“Najednou jsem se cítil milovaný” – Justin

“Najednou jsem se cítil milovaný” – Justin

14.03.2022
Získal pevnou půdu pod nohama – Boris

Získal pevnou půdu pod nohama – Boris

14.03.2022
Hudebníci a křesťanství

Hudebníci a křesťanství

18.02.2022
Hledal Boha, ale nevěděl jak k němu najít cestu – Saša

Hledal Boha, ale nevěděl jak k němu najít cestu – Saša

15.02.2022
Odsouzená, která získala sílu napravit svůj život – Eliška

Odsouzená, která získala sílu napravit svůj život – Eliška

15.02.2022
Hazardoval se svým životem, ale dostal šanci se napravit – Zdeněk

Hazardoval se svým životem, ale dostal šanci se napravit – Zdeněk

15.02.2022

Články

Jak se stát křesťanem?

Křesťan je člověk, který uvěřil v Boha a přijal Božího Syna – Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele, svěřil mu svůj život a na základě své víry a přijetí se dal dobrovolně pokřtít ponořením se do vody a to ve jménu: Otce, Syna a Ducha svatého, jak to řekl Ježíš v Bibli – Matouš 28:19.

Zobrazit vzor modlitby

“Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.”
(řekl Ježíš v Bibli – Marek 16:16)

Nebezpečné (nebiblické) církve:

  • Katolická církev
  • Pravoslavná církev
  • Církev Adventistů sedmého dne
  • Mormonská církev (Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů)
  • Svědky Jehovovi

 

Pane Ježíši. Přicházím k tobě jako hříšný člověk. Prosím vyslyš mojí modlitbu a odpusť mi moje hříchy. Ode dneška svěřují svůj život do tvých rukou a chci, aby jsi mě vedl Pane.
Prosím buď mým Pánem a Spasitelem a ukaž mi cestu, kterou mám jít. Prosím ti z celého srdce, abys mi dal poznat. Osvoboď mě od všech zlých věcí a upevňuj mě ve víře skrze Ducha svatého.
Věřím že ty jsi Syn Boha živého, že jsi položil svůj život, abych já mohl mít život věčný a že jsi vstal třetího dne z mrtvých. Věřím že nyní sedíš po pravici Boha a že jedině skrze tebe se můžu dostat k Bohu Otci. Prosím pomoz mi a odpusť mi všechny moje provinění. Bože, věřím že jsi poslal svého Syna Krista, abys mne zachránil. Věřím že Ty Jsi a že Ježíš, kterého jsi obětoval je tvůj jednorozený Syn. Prosím o odpuštění a přijetí skrze tvého Syna – Ježíše Krista.
Modlím se ve jménu Ježíše. Amen.

Poznámka z Bible: “Ježíš řekl: A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.” (Bible – Jan 14,13)

krest