Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

2023 - Novinky

Co když opravdu existuje? (svědectví)

Co když opravdu existuje? (svědectví)

28.05.2023
Kázání před O2 arénou v Praze (video)

Kázání před O2 arénou v Praze (video)

27.05.2023
Kázání Evangelia v Brně – Animefest 2023 (video)

Kázání Evangelia v Brně – Animefest 2023 (video)

09.05.2023
Opět mohu jíst normálně (svědectví)

Opět mohu jíst normálně (svědectví)

07.05.2023
Útlak tě nezničí (video)

Útlak tě nezničí (video)

24.04.2023
Skutočná hora Sinaj – dôkazy o exode v Saudskej Arábii (video)

Skutočná hora Sinaj – dôkazy o exode v Saudskej Arábii (video)

01.04.2023
Mé setkání s Bohem (svědectví)

Mé setkání s Bohem (svědectví)

14.03.2023
Nikdo Tě nemiluje, tak jako Ježíš (video)

Nikdo Tě nemiluje, tak jako Ježíš (video)

02.03.2023
Dávid – svedectvo o obrátení a odpustení (video)

Dávid – svedectvo o obrátení a odpustení (video)

01.03.2023
Vztah v křesťanství (video)

Vztah v křesťanství (video)

28.02.2023
Svědectví o darech Ducha svatého – Dar jazyků a výklad jazyků

Svědectví o darech Ducha svatého – Dar jazyků a výklad jazyků

18.02.2023
Slabý křesťan

Slabý křesťan

14.02.2023

Články

Svědectví

Konkrétní verš z Bible:

Jak se stát křesťanem?

Křesťan je člověk, který uvěřil v Boha a přijal Božího Syna – Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele, svěřil mu svůj život a na základě své víry a přijetí se dal dobrovolně pokřtít ponořením se do vody a to ve jménu: Otce, Syna a Ducha svatého, jak to řekl Ježíš v Bibli – Matouš 28:19.

Zobrazit vzor modlitby

“Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.”
(řekl Ježíš v Bibli – Marek 16:16)

Nebezpečné (nebiblické) církve:

  • Katolická církev
  • Pravoslavná církev
  • Církev Adventistů sedmého dne
  • Mormonská církev (Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů)
  • Svědky Jehovovi

 

Pane Ježíši. Přicházím k tobě jako hříšný člověk. Prosím vyslyš mojí modlitbu a odpusť mi moje hříchy. Ode dneška svěřují svůj život do tvých rukou a chci, aby jsi mě vedl Pane.
Prosím buď mým Pánem a Spasitelem a ukaž mi cestu, kterou mám jít. Prosím ti z celého srdce, abys mi dal poznat. Osvoboď mě od všech zlých věcí a upevňuj mě ve víře skrze Ducha svatého.
Věřím že ty jsi Syn Boha živého, že jsi položil svůj život, abych já mohl mít život věčný a že jsi vstal třetího dne z mrtvých. Věřím že nyní sedíš po pravici Boha a že jedině skrze tebe se můžu dostat k Bohu Otci. Prosím pomoz mi a odpusť mi všechny moje provinění. Bože, věřím že jsi poslal svého Syna Krista, abys mne zachránil. Věřím že Ty Jsi a že Ježíš, kterého jsi obětoval je tvůj jednorozený Syn. Prosím o odpuštění a přijetí skrze tvého Syna – Ježíše Krista.
Modlím se ve jménu Ježíše. Amen.

Poznámka z Bible: “Ježíš řekl: A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.” (Bible – Jan 14,13)

krest