Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

2023 - Novinky

Apoštol Pavel popisuje v Bibli charakter lásky (video)

Apoštol Pavel popisuje v Bibli charakter lásky (video)

17.11.2023
Dotklo sa ma zlo, no BOH to zmenil… Zuzana (video)

Dotklo sa ma zlo, no BOH to zmenil… Zuzana (video)

01.11.2023
Svědectví Jessica Mižigárová (video)

Svědectví Jessica Mižigárová (video)

17.10.2023
Kázání o Ježíši (video)

Kázání o Ježíši (video)

15.10.2023
Slova Ježíše Krista z Bible – Zjevení (video)

Slova Ježíše Krista z Bible – Zjevení (video)

14.10.2023
Hřích (video)

Hřích (video)

20.08.2023
Razil som si svoju cestu, pokiaľ Boh nespravil toto… Juraj (video)

Razil som si svoju cestu, pokiaľ Boh nespravil toto… Juraj (video)

19.08.2023
Věnuješ svůj čas Bohu nebo sociálním sítím ?

Věnuješ svůj čas Bohu nebo sociálním sítím ?

02.08.2023
Žil som v putách NEODPUSTENIA, pokiaľ to takto Boh nezmenil (svědectví)

Žil som v putách NEODPUSTENIA, pokiaľ to takto Boh nezmenil (svědectví)

17.07.2023
Kázání Evangelia na techno festivalu (2023)

Kázání Evangelia na techno festivalu (2023)

13.07.2023
Falešné kazatele

Falešné kazatele

06.07.2023
Kázání v centru Brna (video)

Kázání v centru Brna (video)

02.07.2023

Články

Svědectví

Konkrétní verš z Bible:

Jak se stát křesťanem?

Křesťan je člověk, který uvěřil v Boha a přijal Božího Syna – Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele, svěřil mu svůj život a na základě své víry a přijetí se dal dobrovolně pokřtít ponořením se do vody a to ve jménu: Otce, Syna a Ducha svatého, jak to řekl Ježíš v Bibli – Matouš 28:19.

Zobrazit vzor modlitby

“Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.”
(řekl Ježíš v Bibli – Marek 16:16)

Nebezpečné (nebiblické) církve:

  • Katolická církev
  • Pravoslavná církev
  • Církev Adventistů sedmého dne
  • Mormonská církev (Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů)
  • Svědky Jehovovi

 

Pane Ježíši. Přicházím k tobě jako hříšný člověk. Prosím vyslyš mojí modlitbu a odpusť mi moje hříchy. Ode dneška svěřují svůj život do tvých rukou a chci, aby jsi mě vedl Pane.
Prosím buď mým Pánem a Spasitelem a ukaž mi cestu, kterou mám jít. Prosím ti z celého srdce, abys mi dal poznat. Osvoboď mě od všech zlých věcí a upevňuj mě ve víře skrze Ducha svatého.
Věřím že ty jsi Syn Boha živého, že jsi položil svůj život, abych já mohl mít život věčný a že jsi vstal třetího dne z mrtvých. Věřím že nyní sedíš po pravici Boha a že jedině skrze tebe se můžu dostat k Bohu Otci. Prosím pomoz mi a odpusť mi všechny moje provinění. Bože, věřím že jsi poslal svého Syna Krista, abys mne zachránil. Věřím že Ty Jsi a že Ježíš, kterého jsi obětoval je tvůj jednorozený Syn. Prosím o odpuštění a přijetí skrze tvého Syna – Ježíše Krista.
Modlím se ve jménu Ježíše. Amen.

Poznámka z Bible: “Ježíš řekl: A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.” (Bible – Jan 14,13)

krest