Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

2022 - Novinky

Prorocké napomenutí od Pána (video)

Prorocké napomenutí od Pána (video)

29.10.2022
Žít v plnosti Ducha (video)

Žít v plnosti Ducha (video)

28.10.2022
Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval

Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval

26.10.2022
Bůh nemůže milovat hřích, ani ty, co hřích páchají

Bůh nemůže milovat hřích, ani ty, co hřích páchají

19.10.2022
Útoky na dary Ducha svatého a Boží milost

Útoky na dary Ducha svatého a Boží milost

15.10.2022
Světoznámý raper EMINEM přijal Ježíše za svého Pána a Spasitele

Světoznámý raper EMINEM přijal Ježíše za svého Pána a Spasitele

11.10.2022
Učení o vytržení církve před dobou soužení je lež

Učení o vytržení církve před dobou soužení je lež

03.10.2022
Co je Království Boží?

Co je Království Boží?

19.09.2022
Jak mě Pán Ježíš vysvobodil z mrtvého římského katolicismu (video)

Jak mě Pán Ježíš vysvobodil z mrtvého římského katolicismu (video)

13.09.2022
Svědkové Jehovovi | rozhovor s bývalými členy (video)

Svědkové Jehovovi | rozhovor s bývalými členy (video)

31.08.2022
Simon Khorolskiy – О молитва (Modlitba)

Simon Khorolskiy – О молитва (Modlitba)

24.08.2022
Jarda Klimt –  jak jsem uvěřil v Ježíše Krista

Jarda Klimt – jak jsem uvěřil v Ježíše Krista

17.08.2022

Články

Konkrétní verš z Bible:

Jak se stát křesťanem?

Křesťan je člověk, který uvěřil v Boha a přijal Božího Syna – Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele, svěřil mu svůj život a na základě své víry a přijetí se dal dobrovolně pokřtít ponořením se do vody a to ve jménu: Otce, Syna a Ducha svatého, jak to řekl Ježíš v Bibli – Matouš 28:19.

Zobrazit vzor modlitby

“Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.”
(řekl Ježíš v Bibli – Marek 16:16)

Nebezpečné (nebiblické) církve:

  • Katolická církev
  • Pravoslavná církev
  • Církev Adventistů sedmého dne
  • Mormonská církev (Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů)
  • Svědky Jehovovi

 

Pane Ježíši. Přicházím k tobě jako hříšný člověk. Prosím vyslyš mojí modlitbu a odpusť mi moje hříchy. Ode dneška svěřují svůj život do tvých rukou a chci, aby jsi mě vedl Pane.
Prosím buď mým Pánem a Spasitelem a ukaž mi cestu, kterou mám jít. Prosím ti z celého srdce, abys mi dal poznat. Osvoboď mě od všech zlých věcí a upevňuj mě ve víře skrze Ducha svatého.
Věřím že ty jsi Syn Boha živého, že jsi položil svůj život, abych já mohl mít život věčný a že jsi vstal třetího dne z mrtvých. Věřím že nyní sedíš po pravici Boha a že jedině skrze tebe se můžu dostat k Bohu Otci. Prosím pomoz mi a odpusť mi všechny moje provinění. Bože, věřím že jsi poslal svého Syna Krista, abys mne zachránil. Věřím že Ty Jsi a že Ježíš, kterého jsi obětoval je tvůj jednorozený Syn. Prosím o odpuštění a přijetí skrze tvého Syna – Ježíše Krista.
Modlím se ve jménu Ježíše. Amen.

Poznámka z Bible: “Ježíš řekl: A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.” (Bible – Jan 14,13)

krest