Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.


Zobrazit konkrétní verš z Bible:

Nový Zákon

Starý Zákon

Pokud si budete chtít pořídit Bibli, zkontrolujte její obsah, kým byla kniha vydána, kdo ji schválil a o jaký překlad se jedná.
Zkontrolujte taky obsah celkové Bible a Boží desatero, které se nachází v knize Exodus (Druhá Mojžíšova) 20, 2-17 druhé přikázání, které zní:

2. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující.

Pokud je toto Boží přikázání v knize zachovalá a není nahrazená, potom držíte v ruce správnou Bibli.
Bible v Starým zákoně by neměla obsahovat knihu “Bel a Drak” která do Bible nepatří. Tato kniha byla schválena římskokatolickou církvi, stejně jako předělávání Božího desatera, aby si mohli uctívat sochy všech svatých.

 

Já osobně doporučují:
Ekumenický překlad (který není ovlivněn ani pozměněn učením světských náboženství),
nebo Bibli Kralickou (nejstarší českou Bibli).


Vyvarujte se následujících knih, které jsou v rozporu s Bibli:

Kniha Mormonů
Veškeré knihy a brožurky s obrazem sochy sv. Marie a její uctívání
Papežské knihy, nebo knihy schválené Papežem
Knihy jiných náboženství, tradic, meditace, či jiné duchovní knihy, které mají démonické doktríny.