Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

List Filemonovi

List apoštola Pavla Filemonovi patří mezi tzv. Listy z vězení (Fp, Ef, Ko, Fm). Je to nejkratší dochovaný Pavlův dopis. Je psán zámožnému křesťanu jako přímluva za jeho uprchlého otroka Onezima, který svého pána možná i okradl (18). Dostal se k Pavlovi a stal se pod jeho vlivem křesťanem. Pavel ho posílá s tímto přímluvným listem zpět. S apoštolskou autoritou vybízí Filemona, aby ho netrestal, a dokonce s ním nejednal již jako s otrokem, ale jako se svým bratrem (16).
Jako místo sepsání přichází v úvahu Řím, Cesarea nebo i Efez (viz Úvod k Ef a Fp). Ze zmínky o Onezimovi v Ko 4,9 se usuzuje, že List Filemonovi je psán do Kolos, i když Onezimos (český Užitečný) bylo běžné jméno otroků.
Ačkoliv jde o krátký příležitostný dopis, zahrnula jej církev do nz kánonu jako příklad reálné proměny společenských vztahů uvnitř církve. Už Pavel sám jej adresoval nejen Filemonovi, ale i „církvi v jeho domě“ (2).

Bible Ekumenicky
  • 10 ledna, 2013 Žádné komentáře
    Hodnotit

    List Filemonovi

    Pozdrav a díkůvzdání 1 ¹ Pavel, vězeň Krista Ježíše, a bratr Timoteus Filemonovi, našemu milovanému spolupracovníku, ² sestře Apfii, Archippovi, našemu spolubojovníku, a církvi v […]

Kategorie

Archiv

Kdo je online

Žádní uživatelé momentálně nejsou online