Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

List Filemonovi

  • Přidáno: 10 ledna, 2013
  • Zobrazeno: 2 308 x
  • Komentáře: 0
  • Klíčová slova:

Pozdrav a díkůvzdání

1 ¹ Pavel, vězeň Krista Ježíše, a bratr Timoteus Filemonovi, našemu milovanému spolupracovníku, ² sestře Apfii, Archippovi, našemu spolubojovníku, a církvi v tvém domě: ³ Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
⁴ Děkují svému Bohu a stále na tebe pamatuji ve svých modlitbách, ⁵ když slyším o tvé víře v Pána Ježíše a o tvé lásce ke všem bratřím. ⁶ Prosím za tebe, aby se tvá účast na společné víře projevila tím, že rozpoznáš, co dobrého můžeme učinit pro Krista. ⁷ Tvá láska mi přinesla velkou radost a povzbuzení, protože jsi potěšil srdce věřících, bratře.

Přímluva za uprchlého otroka

⁸ Ačkoli bych ti v Kristu mohl směle nařídit, co máš udělat, ⁹ pro lásku raději prosím, já Pavel, vyslanec a nyní i vězeň Krista Ježíše. ¹⁰ Prosím tě za svého syna, kterému jsem dal život ve vězení, Onezima,¹¹ který ti před časem způsobil škodu, ale nyní je tobě i mně k užitku. ¹² Posílám ti ho zpět, je mi drahý jako mé vlastní srdce. ¹³ Chtěl jsem si ho ponechat u sebe, aby mi ve vězení, kde jsem pro evangelium, sloužil místo tebe, ¹⁴ avšak bez tvého souhlasu jsem nechtěl nic udělat, aby tvá dobrota nebyla jakoby vynucená, nýbrž aby byla dobrovolná. ¹⁵ Snad proto byl na čas od tebe odloučen, abys ho měl navěky – ¹⁶ ne už jako otroka, nýbrž mnohem více než otroka, jako milovaného bratra. Když se jím stal mně, oč více jím bude tobě před lidmi i před Pánem.
¹⁷ Jsme-li tedy spolu spojeni, přijmi ho k sobě jako mne. ¹⁸ Jestliže ti způsobil nějakou škodu nebo je ti něco dlužen, připiš to na můj účet. ¹⁹ Já Pavel píšu vlastní rukou: já to nahradím. Abych ti neřekl, že mi dlužíš i sám sebe. ²⁰ Ano, bratře, udělej mi tu radost v Pánu. Potěš mé srdce v Kristu.

Závěrečné pokyny a pozdravy

²¹ Píšu ti v důvěře ve tvou poslušnost a vím, že uděláš víc, než říkám. ²² Zároveň mi také připrav ubytování, neboť doufám, že vám budu pro vaše modlitby darován.
²³ Pozdravuje tě Epafras, můj spoluvězeň v Kristu Ježíši, ²⁴ Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš, moji spolupracovníci.
²⁵ Milost Pána Ježíše Krista buď s vámi.*
*Amen

HodnotitList Filemonovi
Zobrazit konkrétní verš:

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
a to z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam.
Sprosté urážky, slovní napadení, nebo nebiblické bludy budou vymazány.

Odebírat
Upozornit mě
guest
0 Komentářů
Inline Feedbacks
View all comments