Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

List Koloským

Kolosy bylo město v Malé Asii na cestě z Efezu do vnitrozemí. Křesťanskou obec tam založil Pavlův žák Epafras. Ko je obsahově spřízněn Ef, který na něj navazuje. Důvodem k sepsání tohoto listu bylo zřejmě nebezpečí ze strany skupin, které podceňovaly dosah křesťanské víry, klady důraz na zvláštní mystické poznání a prosazovaly přitom některé židovské obřady (2,16-23). Proto se tu zdůrazňuje svrchovanost Kristova, jednota církve a řád (2,5) i osvědčení víry ve všedním životě (3,1-4,1).
Východiskem teologického výkladu je starší křesťanský hymnus o Kristu v 1,15-20. Má dvě sloky (15-16 a 18b-20) a mezizpěv (17-18a). První sloka se vztahuje ke stvoření, druhá ke spasení. Podle tradice byla tato epištola psána z Říma, kde byl Pavel vězněn (srv. úvod k Ef). Někteří badatelé ji však vzhledem k obsahovým i formálním zvláštnostem pokládají za dílo Pavlova žáka, obsahující Pavlovo apoštolské dědictví.

Bible Ekumenicky
  • 16 ledna, 2013 Žádné komentáře
    Hodnotit

    List Koloským

    Vstupní pozdrav 1 ¹ Pavel, Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus ² Božímu lidu v Kolosách, věrným bratřím v Kristu: Milost vám a […]

Kategorie

Archiv

Kdo je online

Žádní uživatelé momentálně nejsou online