Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

Skutky Apoštolů

Tento obsáhlý spis seznamuje čtenáře s cestami, jimiž se evangelijní zvěst šířila do světa, a s osobnostmi významných svědků z údobí raného křesťanství. Předně se tu mluví o činech apoštolů. Ze Dvanácti je to pouze Petr (Jan a Jakub Starší jsou jen krátce zmíněni), druhá část Skutků je věnována Pavlovi, kterého si autor velmi váží, i když jej mezi apoštoly nepočítá. Nesplňuje totiž zcela podmínky vymezené pro apoštolát ve Sk 1,21n.
Dále se podává svědectví o díle jáhnů (zejména Štěpána a Filipa), pomocníků apoštolů, starších atd.
Skutky apoštolů jsou dílem Lukáše, který předtím již napsal evangelium. V dobou spisech je mnoho společných teologických důrazů, je tu i podobný styl a jazyk. Skutky vznikly v rozmezí let 70-90. Místo sepsání je zřejmě shodné s místem vzniku evangelia.
Lukáš nezamýšlel napsat podrobnou historii křesťanských počátků, nýbrž chtěl ukázat, jak mocně působí oslavený Pán ve světě skrze své jméno a skrze Ducha svatého a jak určuje další kroky svých učedníků. Píše tak aby oslovil vzdělané čtenáře (spis je věnován Theofilovi) a získal je pro křesťanství.
Autor zpracovává některé prameny, které lze ještě dnes pod textem vytušit. Mezi kapitolou 16 a 28 zařazuje čtyřikrát úseky, v nichž mluví v 1. os. Množného čísla. Možno v tom spatřovat použití cestovního deníků.
Lukáš si počítá zároveň jako spisovatel, který vše časově seřazuje, pořádá, vybírá a hodnotí, zejména však svým dílem svědčí pro Krista. Podává cílevědomý výběr z materiálu mnohem bohatšího. Dobře zobrazuje jednotlivé svědky a jejich dílo v celkovém charakteru, méně přesný je v detailech (např. v předávání Pavlova teologického odkazu). Skutky nejen seznamují s jedinečnou minulostí církve a jejími počátky, nýbrž podceňují křesťany k věrné služby i v současnosti.
Při pečlivém sledování překladatelských poznámek a uvedených testových variant zjišťujeme, že text Skutků obsahuje mnoho různočtení. Různými odchylkami a doplňky je proslulý zejména text Bézova rukopisu., označovaného D, a text dalších dokumentů, zařazovaných do téže skupiny.

Bible Ekumenicky
 • 24 ledna, 2013 Žádné komentáře
  5/5 - (1 hlas)

  Skutky Apoštolů 1-10

  Nanebevstoupení Ježíšovo 1 1 První knihu, Theofile, jsem napsal o všem, co Ježíš činil a učil od samého počátku 2 až do dne, kdy v […]

 • 23 ledna, 2013 Žádné komentáře
  5/5 - (1 hlas)

  Skutky Apoštolů 11-28

  Petrova obhajoba v Jeruzalémě 11 1 O tom, že i pohané přijali slovo Boží, dověděli se apoštolové a bratří v Judsku. 2 Když přišel Petr […]

Kategorie

Archiv

Kdo je online

Žádní uživatelé momentálně nejsou online