Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

Jan Amos Komenský a jeho služba Bohu

Který Čech by neznal jméno Jana Amose Komenského (1592–1670)? Setkáme se s ním v učebnicích dějepisu, dočteme se o něm historických a křesťanských spisech, vídáme jeho podobizny v muzeích, na školách a univerzitách, vedou se o něm přednášky, píšou se o něm knihy a články, natáčí se o něm dokumentární i hrané filmy. Obecně vzato, český národ si Jana Amose Komenského dodnes velmi váží pro jeho pedagogickou a literární činnost. Mnozí však zapomínají, že Komenský byl především kazatelem a duchovním pastýřem. Vše, čemu se věnoval, včetně své pedagogické práce, činil k Boží slávě. Horlivě usiloval o to, aby se český národ přiblížil ke Kristu jakožto k jedinému pravému spasiteli lidstva.

Počátek 17. století přinesl české protestantské církvi krušné chvíle. Po porážce stavovských vojsk v bitvě na Bílé hoře roku 1620 následovalo dlouhé období nekompromisní rekatolizace českých zemí. Zastánci protestantismu se ocitli na seznamu nepřátel římskokatolické církve i tehdejšího vládního zřízení. Zakoušeli silné pronásledování, hrozilo jim neustálé nebezpečí, ztráta majetku, odnětí svobody a v nejhorších případech také smrt (např. poprava sedmadvaceti českých pánů na Staroměstském náměstí v Praze v červnu roku 1621).
Mnozí křesťané byli nuceni opustit svou domovinu a zbytek života prožít ve vyhnanství, včetně Komenského.

Jan Amos Komenský ovšem nedával úpadek českého národa a ztrátu svobody za vinu vladařům. Nenaříkal nad pedagogy či nedostatečnou úrovní všeobecné vzdělanosti. Káral především kazatele. Vytýkal jim jejich vlažný přístup ve správě Božího slova. Nekázali pravdu Božího slova otevřeně. Nekázali s dostatečnou horlivostí a svědomitostí, a proto jim Bůh tuto službu odňal.
Komenský se k tomu vyjádřil následovně:
Co se však stalo, že téměř všem z nás Pán Bůh odebral možnost kazatelské práce? To je potřeba poctivě zvážit. Ze Zjevení, které dal Bůh svatému Janovi, můžeme pochopit, proč Bůh odstraňuje svícny služebníků z jejich místa, totiž proto, že už nemají takovou lásku jako na počátku a neslouží tak horlivě jako dřív“ (Zpráva a naučení o kazatelství, str. 18).

Zdroj: Facebook.com

HodnotitPodobné příspěvky z kategorie: Články

Co je to rouhání, význam pojmu

Astrální cestování, lucidní snění, hypnóza

Musíme přijmout fakt, že spoustu lidí naše svědectví odsoudí

Jak zemřeli Ježíšovi apoštolové?

Katedrála, chrám, kostel

Nadávky a lehkomyslnost křesťana

Vyhánění démonů (exorcismus)

Falešné kazatele

Pekarová Adamová – Zítra bude Sněmovna projednávat zákon „Manželství pro všechny“.

Kategorie

Archiv

Kdo je online

Žádní uživatelé momentálně nejsou online

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
a to z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam.
Sprosté urážky, slovní napadení, nebo nebiblické bludy budou vymazány.

Odebírat
Upozornit mě
guest
0 Komentářů
Inline Feedbacks
View all comments