Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

Jak byl Ježíš Kristus ukřižován?

Snažil jsem se na internetu najít informací o tom, jakým způsobem byl Pán ukřižován, ale nic konkrétního jsem na tohle téma nenašel a jedinou správnou odpovědí je Bible. Proto budu se snažit s Boží pomocí zde upřesnit, jakým způsobem byl náš Pán Ježíš Kristus – Boží Syn ukřižován.

Jak asi vypadal kříž, na kterém byl Ježíš ukřižován?

V tehdejší době byli kříže různých velikosti a různých druhu. Ježíš však měl nad hlavou přibitou ceduli s nápisem:

Matouš 27:

³⁷ Nad hlavou mu dali nápis o jeho provinění: „To je Ježíš, král Židů.“

To znamená, že kříž, na kterém byl Ježíš ukřižován musel mít dlouhý vršek, kam tu ceduli s nápisem umístili.

passion,0

Kde má Ježíš bodné rány?

Spousta teologu a badatelů tvrdí, že hřeby (nebo-li klínce) museli přibít do předloktí, protože tam jsou kosti, které by mohli přidržet tělo na kříži. Je nemožné přibýt hřeby do dlaní ruky, aby to udrželo celé tělo na kříži, neboť ruce mají tenké kosti a šlachy.
Jenže tehdy, když Římané ukřižovali lidi, tak nejdříve uvázali ramena a paže ke kříži, díky kterému se drželo tělo ke kříži a natlučením hřebíku do ruky a nohy to tělo ke kříži připevnili, aby nebylo úniku. Také tělo ke kříži nedrželo hřebíky v rukou, nýbrž to lano, které bylo přivázáno k ramení a paží.

Dalším faktem je, že kdyby mu zatloukli hřeby do předloktí a ne do ruky, rychle by vykrvácel a umřel by dříve, než v době, kdy je uvedeno v Bibli:

Matouš 27:

⁴⁵ V poledne nastala tma po celé zemi až do tři hodin. ⁴⁶ Kolem třetí hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: „Eli, Eli, lema sabachthani?“ ,to jest: , Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?‘

Nyní pojďme se podívat, co říká Bible o těchto ranách na Ježíšovým těle. Jsou tyto bodné rány v předloktí, nebo v rukách (dlaní ruky)?

Evangelium podle Jana 20/24:

Tomáš, jinak Didymos, jeden z dvanácti učedníků, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu řekli: „Viděli jsme Pána,“ Odpověděl jim: „Dokud neuvidím na jeho rukou (ne předloktí) stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím“

Jan 20/27:

Potom řekl Tomášovi: „Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce (ne předloktí) a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř!“

Evangelium podle Lukáše 24/39:

Podívejte se na mé ruce a nohy: vždyť jsem to já. Dotkněte se mne a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti, jako to vidíte na mně.“ To řekl a ukázal jim ruce a nohy.

Jak je psáno v evangeliu, byli přibytý také nohy ke kříži, někde se uvádí, že na kříži byl podstavec, na kterém stáli, ale Bible jasně píše, že nohy byli na kříži přibitý k sobě.
Závěrem tedy zní: Ježíš nebyl přibit do předloktí, ale podle Bible byl přibit do dlaní ruky. Tělo ke kříži nedrželi hřeby v rukách, nýbrž přivázané ramena (ruce) ke kříži.

A co jeho rána v boku?

Někteří dokonce milně tvrdí, že Ježíš byl zabit při bodnutím kopie do boku, až po tom bodnutí umřel, což je nesmysl, podívejme se co říká Bible:

Evangelium podle Jana 19/30:

Když Ježíš okusil octa, řekl: „Dokonáno jest.“ A nakloniv hlavu skonal (odevzdal ducha).
Poněvadž byl den přípravy a těla nesměla zůstat přes sobotu na kříži – na tu sobotu připadal totiž velký svátek – požádali Židé Piláta, aby odsouzeným byly zlámány kosti a aby byli sňati s kříže. Přišli tedy vojáci a zlámali kosti prvnímu i druhému, kteří byli ukřižováni s ním.

Když přišli k Ježíšovi a viděli, že už je mrtev, kosti mu nelámali, ale jeden z vojáků mu probodl kopím bok; a ihned vyšla krev a voda. A ten, který to viděl, vydal o tom svědectví, a jeho svědectví je pravdivé; on ví, že mluví pravdu, abyste i vy uvěřili. Neboť se stalo, aby se naplnilo Písmo: ,Ani kost mu nebude zlomena‘. A na jiném místě Písmo praví: ,Uvidí, koho probodli.‘

Ježíšův bok probodli, aby se ujistili, že již je mrtev, aby mu nezlámali kosti na nohou, takže jak by mohli zabit probodnutím kopii, když už Ježíš byl mrtev?

Zůstanou Ježíšovy rány už navždy?

V Bibli knize Zjevení se píše, že bude nové Nebe a nová Zem, že Bůh setře každou slzu s očí, neboť co bylo již pominulo, zlo jim nevstoupí do mysli. Minulé věci lidem nebude připomenuto. Avšak já osobně si myslím, že rány na Ježíšovým těle zůstanou už navždy, jako důkaz Boží milosrdenství, důkaz vykoupení a lásky, cenu, kterou musel Ježíš za nás zaplatit, abychom nezahynuli, ale žili spolu s ním a Bohem věčný život.

Bohu patří věčná chvála a čest navěky věku v Kristu Ježíši. Amen. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby nikdo kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný v Kristu Ježíši.

4.3/5 - (15 hlasů)Podobné příspěvky z kategorie: Články

Hierarchie duchovních bytostí

Co je to rouhání, význam pojmu

Astrální cestování, lucidní snění, hypnóza

Musíme přijmout fakt, že spoustu lidí naše svědectví odsoudí

Jak zemřeli Ježíšovi apoštolové?

Jan Amos Komenský a jeho služba Bohu

Katedrála, chrám, kostel

Nadávky a lehkomyslnost křesťana

Vyhánění démonů (exorcismus)

Falešné kazatele

Kategorie

Archiv

Kdo je online

Žádní uživatelé momentálně nejsou online

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
a to z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam.
Sprosté urážky, slovní napadení, nebo nebiblické bludy budou vymazány.

Odebírat
Upozornit mě
guest
14 Komentářů
Nejnovější
Nejstarší Nejvíc hlasů
Inline Feedbacks
View all comments