Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

Pekarová Adamová – Zítra bude Sněmovna projednávat zákon „Manželství pro všechny“.

Šéfce Poslanecké sněmovny Markétě Pekarové Adamové (TOP 09) ve středu tekly slzy v Senátu, když na konferenci mluvila o manželství pro všechny.
Uvedla, že by si přála, aby si svého nejdůležitějšího člověka mohli vzít za ženu nebo muže všichni. Zákon bude Sněmovna v prvním čtení projednávat ve čtvrtek.

„Ne vždy dokážu udržet emoce na uzdu, a tohle je jeden z těch případů,“ napsala Pekarová k fotografii na Instagramu, kde stojí za řečnickým pultem v Senátu a utírá si slzy.

„Můj manžel Tomáš (Pekara) má dnes narozeniny. Ti, kteří mě znají, vědí, že je pro mě tím nejdůležitějším člověkem na světě,“ uvedla na sítích předsedkyně Sněmovny.

„A já bych si moc přála, aby si toho svého nejdůležitějšího člověka mohli vzít za ženu nebo muže všechny. Nejen ti se ‚správnou‘ sexuální orientací. Aby mohli svůj vztah pečetit a ochránit sňatkem, jako jsme to udělali před sedmi lety my dva,“ dodala.

Pekarová Adamová měla na konferenci iniciativy Jsme fér o manželství pro všechny v Senátu emotivní vystoupení.

Uvedla, že věří, že ve čtvrtek při projednávání zákona bude většina poslanců hlasovat pro. „Tak, jak si většina našeho národa už dlouho přeje,“ zdůraznila.

Novinkám pak své slzy vysvětlila: „Je pro mě zkrátka bolestivé, že druzí lidé jsou našimi zákony vnímáni jako občane druhé kategorie. Zároveň je to pro mě těžko pochopitelné.“

Umím se totiž vcítit do jejich situace a doslova mě zabolelo, že totéž, co pro mě se zdá být samozřejmé – možnost vzít si milovaného člověka, je pro ně stále naprosto nedosažitelné. Když jsem o tom hovořila a když jsem hovořila o svém vlastním muži, tak mi to vedralo slzy do očí,“ popsala situaci Novinkám.

Poslanci by měli hlasovat ve čtvrtek

Sněmovna bude projednávat novelu občanského zákoníku ve čtvrtek. Podle návrhu by manželství nemělo být svazkem muže a ženy, ale dvou lidí.

Řada politiků to odmítá. Rozdílné názory mají i zákonodárci v jednotlivých klubech. Proti je většina lidovců, zástupců ODS nebo SPD. Jeden ze spoluautorů novely Josef Bernard (STAN) podotkl, že hlasování bude volné a poslanci budou rozhodovat sami za sebe.

Ve středu na konferenci v Senátu novelu podpořil prezident Petr Pavel i předseda horní komory Miloš Vystrčil (ODS).

Není možné, aby část společnosti měla omezená práva kvůli své sexuální orientaci,“ řekl Pavel ve zdravici. Podle něj téma budí velké vášně a vede k emotivním debatám, ve kterých se ztrácí práva lidí a jejich dětí.

Opravdu se nechystá žádná revoluce, ale pouze spravedlivý právní rámec pro páry a rodiny, které už existují a jsou součástí naší společnosti,“ dodal.

Vystrčil vývoj v Česku přirovnal k ověřování zákonů v přírodních vědách.

Pokud přestanou platit či nestačí na nové skutečnosti, upraví se. Realita se děje bez toho, jestli to máme někde psáno. Jsme v situaci, kdy nějakou část společnosti odmítáme popsat, protože si myslíme, že když ji nepopíšeme, tak to tak nebude,“ uvedl Vystrčil.

Ale ono to tak bude… To, že věci nepopíšeme a nedáme jim řád a pravidla, neznamená, že se nestávají a nebudou stávat,“ dodal.

Od července 2006 mohou páry gayů a leseb uzavírat v České republice registrované partnerství.
Registrovaní nemají třeba společné jmění a po ztrátě partnera či partnerky nemají nárok na vdovecký či vdovský důchod.

Sirotčí důchod nemusí získat ani jejich potomek. Registrované dvojici zákon adopci zakazuje.
V Česku takzvané duhové rodiny s dětmi už žijí. Oficiálně mohou mít děti dvou matek a dvou otců ale jen jednoho rodiče.


Zdroj: https://www.novinky.cz

Instagram: Markéta Pekarová Adamová


Poznámka k článku:

Doposud Česko rozeznávalo své morální hodnoty, ačkoliv je považován za špičku ve světě jako ateistický národ:

Česko vědělo, co znamená muž a co znamená žena až doposud, dokud nezavládlo totální chaos LGBT komunity a jejich utlačení na zákon a lidské morálky.
Jejich mentální a duševní nemoc tak ovlivnila společnost, dokonce i zákony této země, že poslanci o tom vážně uvažují, aby je vyhovovali.
V jaké společenství budou růst naše děti a děti naších děti?

Vše nasvědčuje tomu, že křesťané budou víc a víc utlačování, jak je o tom prorokováno v Bibli těsně před návratem Krista Ježíše.

Ježíš sám řekl, že za onen dnů to bude “jako za dnů Noe a za dnů Sodomy a Gomory“. Historie se opakuje, všechno se to teď děje před našima očima.
Ježíš také řekl, že: “nepomine toto pokolení, než se to všechno stane(Marek 13,30) . Chvalme tedy Boha, že vše nasvědčuje a ukazuje tomu, že čas konce už je za dveřmi.

I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý. ” (Za dnů Noeho Genesis 5,5)
Hospodin dále pravil: “Křik ze Sodomy a Gomory je tak silný a jejich hřích je tak těžký, že už musím sestoupit a podívat se. Jestliže si počínají tak, jak je patrno z křiku, který ke mně přichází, je po nich veta; zjistím si, jak tomu je.Genesis 18,16

Bůh v Starým zákoně (Judaismus) přikázal ukamenovat k smrti vše, co ztratilo svou sexuální orientaci, protože Bůh stvořil člověka jako muže a ženu a pokud se člověk vzplane těchto vášní zlou cestou, potom je to ohavnost v Božích očích, jak je o tom psáno v Bibli.

V Novým Zákoně (křesťanství) je o těchto zvrhlých činech psáno – List Římanům 1,18:

“Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu.
Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil.  Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.
Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu ani mu nebyli vděčni, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě.
Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství: zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ano i ptáků a čtvernožců a plazů.
Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla; vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli – on budiž veleben na věky! Amen.
Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost.
Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší. Jsou plni nepravosti, podlosti, lakoty, špatnosti, jsou samá závist, vražda, svár, lest, zlomyslnost, jsou donašeči, pomlouvači, Bohu odporní, zpupní, nadutí, chlubiví. Vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče, nemají rozum, nedovedou se s nikým snést, neznají lásku ani slitování. Vědí o spravedlivém rozhodnutí Božím, že ti, kteří tak jednají, jsou hodni smrti; a přece nejenže sami tak jednají, ale také jiným takové jednání schvalují.”
(Pavel – Apoštol Ježíše Krista)

Satanova metoda je zastavení rozmnožování lidstva.
Křesťané této země by se měli probudit a konat (a to včetně mě – správce těchto webových stránek).

Moc času už nemáme, náš Pán a Král přichází!

Amen.

HodnotitPodobné příspěvky z kategorie: Články

Katedrála, chrám, kostel

Nadávky a lehkomyslnost křesťana

Vyhánění démonů (exorcismus)

Falešné kazatele

Víra projevená skutkami

Slabý křesťan

Učení o vytržení církve před dobou soužení je lež

Co říká Bible o rozvodu a druhém manželství?

Existují různé úrovně nebes?

Kategorie

Archiv

Kdo je online

Žádní uživatelé momentálně nejsou online

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
a to z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam.
Sprosté urážky, slovní napadení, nebo nebiblické bludy budou vymazány.

Odebírat
Upozornit mě
guest
0 Komentářů
Inline Feedbacks
View all comments