Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

Virus a znamení konce

  • Přidáno: 10 srpna, 2020
  • Zobrazeno: 1 116 x
  • Komentáře: 1
  • Klíčová slova: ,

Vážení bratři a sestry,

ráda bych se s Vámi podělila o velmi silné a burcující porozumění, které souvisí s dnešní celosvětovou situací a Boží vůlí vzhledem k Jeho lidu.
Mnozí z těch, kteří upřímně toužili po Božím království, po staletí s dychtivostí zkoumali Písmo a vyhlíželi splňování znamení Kristova druhého příchodu. Tato znamení Pan Ježíš sám vylíčil a jsou zapsány v evangeliích Matouše – 24. kapitole, Marka – 13. kapitole a Lukáše – 21. kapitole. Doba, která předznamenala jeho návrat je tam označena jako počátek tísnivých neboli porodních bolestí. Patři k nim válečné konflikty, hladomory, přírodní katastrofy, epidemie a další strasti, které se zvlášť naplňují od roku 1914. To tedy slovy Pana Ježíše, která jsou u Matouše 24:8, byly “počátky porodních bolestí”. Všem nám je jasné, že porodní bolesti musí vyvrcholit porodem. A tak ti, kteří milují Boha, sledovali světové události a to, jak bude pokračovat naplňování Kristových slov.

Evangelia nám dávají mnoho vodítek. Ježíš jejich splňování připodobnil ke změnám na fíkovníku, které ukazují, že se blíží léto. A znamení z evangelií detailně doplňují úžasná vidění, která zaznamenal apoštol Jan ve Zjevení. Tyto informace však byly díky Boží nevýslovné moudrosti před lidmi skryty až do času, který určil pro jejich odhalení Samotný náš Otec. Zprávy v evangeliích jsou mnohem jasnější, protože ve velké míře ukazovali na změny a poměry, které budou zřejmé na první pohled a mohou je sledovat všichni – i ti, kteří Písmo a proroctví neznají. Lépe se v nich orientujeme také proto, že měli své první splnění již v 1. století našeho letopočtu, kdy byl vykonán Boží soud nad jeho původním vyvoleným národem a svatým městem Jeruzalémem.

Zprávy v knize Zjevení se kromě úvodních dopisů sedmi církvím, týkají pozdějších událostí v nebi i na zemi a nejvíce souvisí s druhým příchodem Krista v Jeho královské slávě a naplněním Boží vůle se zemí. Také se značná část z nich týká těch, kteří o sobě tvrdí, že patří Bohu a Kristu, a přitom jsou jejich životy naplněny skutky, před kterými Pan Ježíš věřící varoval právě v dopisech sedmi sborům, které jsou zaznamenány v 2. a 3. kapitole Zjevení. A odhalují, jak nad těmito nevěrníky vykoná trest a jak naopak projeví úžasnou milost svým věrným následovníkům.
Proto, aby v průběhu času, každý ukázal, jaké je jeho srdce a koho nebo co skutečně miluje, byly tyto zprávy, tato vidění až na malé výjimky zahaleny. A pouze Ten, který má výsadní postavení v tomto Božím plánu, náš Pán Ježíš Kristus je nyní odhaluje svým vyvoleným. A my musíme zdůraznit, že tato porozumění by nikdo nezískal na základě své vlastní inteligence, moudrosti nebo vzdělání. Tato úžasná tajemství odkrývá pouze Duch pravdy, který působí na ty, které vyvolí náš Pán. A my cítíme nevýslovnou vděčnost a lásku za tu milost, jež nám byla projevena a chceme se o toto vzácné porozumění podělit se všemi, kteří také touží po pravdě a vedení našeho Pána.

Nyní bychom už konkrétněji přešli k tomu, jak právě současná situace významným způsobem naplňuje podstatnou část znamení Kristova příchodu z evangelií i vidění ze Zjevení Jana.
Jedná se o celosvětové poměry a změny, ke kterým dochází cca od března tohoto roku a které souvisí s coronavirem. Jmenovitě je to velká úzkost národů, úkazy na nebeských tělesech a „ohavnost“, která stojí na svatém místě – Lukáš 21:25,26, Matouš 24:15,16,29, Marek 13:14,24,25. Velká úzkost a strach lidí a národů ukazuje na celosvětový problém, který bude způsobovat velký stres. To, co se děje s nebeskými tělesy, poukazuje na změny a otřesy, které postihují ty, kteří v tomto světě „září“ a poskytují světlo – tedy vedení v náboženském, politickém i společenském ohledu. Všechny tyto systémy postihla v situaci okolo coronaviru tma a z ní pramenící zmatek, který vede k otřesům – tvrdým změnám a také pádům – ztrátě zářícího stavu. Také se tam hovoří o zuřícím mořském příboji. Ten představuje nepokoje a protesty, které vycházejí z největšího živlu, který na Zemi je – a to lidské masy. Na jejich „řádění“ se projevuje i frustrace z výše uvedených neblahých prožitků.  A zvlášť chci poukázat na znamení, které se týká „ohavnosti“, …

V 1. století n.l. tuto ohavnost představoval Řím – jeho armáda, která útočila na Jeruzalém a chrám. Když se náhle stáhla, bylo to znamení pro Kristovy následovníky, aby utekli do hor, protože se blížilo vykonání Božího soudu nad nevěrným Židovským národem. V dnešní době jsou touto „ohavností“ politické síly, které útočí na křesťanství celého světa tím, že všem křesťanským církvím a organizacím berou jejich suverénní postavení. Právo rozhodovat o jejich způsobu uctívání, o duchovním životě jejich oveček. Tím, že omezili svobodu shromažďování a volného pohybu, takřka ze dne na den zasadili tomuto organizovanému křesťanství tvrdou ránu. Ovšem, to nejdůležitější je, že tak, jako v 1. století, to byl Boží soud nad Jeho bývalým vyvoleným národem, tak i v této době je to Boží soud nad těmi, kteří se sice hlásí k Bohu a Kristu, ale naplňují rysy nevěstky a Velkého Babylónu, o kterých se píše ve Zjevení Jana, 17. a 18. kapitole. (Udržují nemravné styky s králi země, jsou plné zmatku a modlářství – nečistého uctívání, které neobsahuje čistou pravdu,… – Koloským 2:4,8, Skutky 20:29,30) A stejně jako Jeruzalém v roce 70 n.l., neuniknou ani všechny současné křesťanské organizace vykonání rozsudku. To, co se děje cca od března, znamená pád Velkého Babylónu. Proto je velmi naléhavé, opustit tyto církve a organizace a uposlechnout volání anděla ze Zjevení 18:4, protože – Velký Babylón padl! Ještě není úplně zničen, ale ten čas se velmi blíží. Tak, jako Kristovi následovníci utíkali z Jeruzaléma do hor, my musíme utíkat v duchovním smyslu – a opustit křesťanské organizace – Velký Babylón.

Všechny, kteří upřímně hledají pravdu, náš Pán ujišťuje, že je povede – Jan 10:3,14, Jan 4:14,23, Lukáš 11:9-13.
V příspěvcích, které budou postupně následovat, si ukážeme, co je a koho se týká velké soužení, o kterém se píše v Matouši 24:21. Jak se v naší době naplňují vidění ohledně běd z 9. kapitoly Zjevení. Proč můžeme s jistotou říct, že se toto odsouzení týká všech současných křesťanských církví a organizací nebo jakou roli v této situaci plní šelmy z 13. kapitoly Zjevení. Ukážeme si, jak se mají zachovat ti, kteří chtějí uniknout ranám, které postihnou Velký Babylón, aby se naopak mohli těšit z Boží milosti, schválení a záchrany.
Toto porozumění nabízí náš Pán všem, kteří touží po pravdě a přijímají vedení Božího Ducha – Jan 4:24.
A ukazuje, že doba, kdy se toto vše uskuteční, je již velice blízko.

Sylva D.

3/5 - (3 hlasů)Podobné příspěvky z kategorie: Vaše vložené články

Co je Království Boží?

Konec velkého Babylónu a záchrana věrných

Boží soud a šelmy

Strom poznání dobrého a zlého

Virus a bědy

Velký Babylón

Velké soužení

Dopis Svědkům Jehovovým II.

Soud s nadpozemskými vládci I.

Kategorie

Archiv

Kdo je online

Žádní uživatelé momentálně nejsou online

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
a to z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam.
Sprosté urážky, slovní napadení, nebo nebiblické bludy budou vymazány.

Odebírat
Upozornit mě
guest
1 Komentář
Nejnovější
Nejstarší Nejvíc hlasů
Inline Feedbacks
View all comments