Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

Bůh stvořil vesmír, ale kdo stvořil Boha…?

  • Přidáno: 10 ledna, 2014
  • Zobrazeno: 10 333 x
  • Komentáře: 7
  • Klíčová slova: ,

Existuje Bůh, i když ho nikdo neviděl…?

Boha nikdy nikdo neviděl. To je napsáno i v Bibli. Jak mohou tedy lidé v Boha věřit? Není Bůh pouze lidským výmyslem?

Je pravda, že nikdo z věřících Boha na vlastní oči neviděl. To ale neznamená, že Bůh neexistuje. Jsou věci, které jsme nikdy neviděli, a přesto věříme, že existují. Všichni věříme například v zemskou přitažlivost. Viděl někdo zemskou přitažlivost? Jak asi vypadá? Nikdy jsme ji neviděli, přesto věříme, že existuje. Zemská přitažlivost je neviditelná a přitom ji vidíme všude, kam se podíváme. Vidíme, jak jablko spadlo ze stromu nebo jak skočil parašutista. Nevidíme sice přitažlivost samotnou, ale vidíme, co zemská přitažlivost způsobuje.

Lidé ze stejného důvodu věří v Boha. Bůh je sice neviditelný, přesto ho můžeme vidět všude, kam se v přírodě podíváme. Můžeme vidět jeho inteligenci a smysl pro krásu, které při stvoření použil. Nevidíme tedy Boha samotného, můžeme ale pozorovat všechno, co v přírodě dělá. Většina lidí na zemi jsou lidé věřící, nikoli nevěřící! Věřit ve Stvořitele není tedy nic nenormálního. Mezi věřícími nejsou jenom lidé obyčejní. I dnes žije například řada vědců, kteří věří v Boha! Ti Stvořitele v přírodě vidí, proč bychom ho neměli vidět i my, obyčejní lidé? V přírodě je přece vidět víc inteligence než náhody.

Bible používá stejnou logiku jako mnozí vědci. Například se v ní píše:

„Každý dům někdo staví; ten, kdo postavil vše, je Bůh.“ ( Bible, Žd 3,4)

Jinými slovy – kde je stavení, tam je i stavitel. A kde jsou živí tvorové, tam je živý Stvořitel. Někteří lidé ale věří, že stvoření vzniklo bez stvořitele, náhodou. Samozřejmě na takový názor mají právo. Je to však stejné, jako věřit, že dům vzniká bez architekta a zedníků – náhodou nebo, že v prodejně se stavebninami zafoukal na cihly, písek a vápno vítr, trochu zapršelo, aby byla malta a nakonec se z toho postavil dům….Lidé, kteří nevěří v Boha, dokážou dobře vysvětlit, jak mohla živá příroda vzniknout náhodou. Nemají ale odpověď na otázku, proč příroda vlastně vznikla…

I lidé nevěřící nakonec musí věřit v něco, co nikdy neviděli. Viděl někdo z nich, jak vznikl život – náhodou? Kolik lidí přesto v náhodu věří. V náhodu, která „vymyslela“ takové věci jako je např. lidský mozek nebo systém pohybu planet ve vesmíru… Myslím, že víra ve Stvořitele dává jasný smysl. Dává smysl nejen v tom, jak člověk vznikl, ale také proč vznikl. Víra není v rozporu s vědou. Naopak, právě díky vědě můžeme poznávat moudrost a inteligenci Stvořitele. Bůh existuje. Bible říká, že od nás není dál než na dosah ruky. Naplňuje celý vesmír. Je právě tam, kde se nacházíme. I když ho lidským okem nevidíš, neznamená to, že ho vůbec nikdy neuvidíš. Ježíš totiž řekl, že je:

„Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uvidí Boha.“ (Bible, Mt 5,8 )

Ptát se, kdo stvořil Stvořitele, je stejné, jako se ptát, proč není koule hranatá, proč mokro není suché nebo proč kočka není pes. Bůh ze samotné definice je nestvořený, nemá počátek. Kdyby ho někdo stvořil, pak by byl pravým stvořitelem, kterého hledáme – ten první, ne ten druhý.

stažený souborPokusím se vysvětlit, jak je možné, že Bůh nemá žádný počátek. Bůh nemá počátek, protože slovo „počátek“ nebo „konec“ se vážou na čas. Bůh ale není omezen časem (ani do minulosti ani do budoucnosti), protože on teprve čas (tj. minulost a budoucnost) vytvořil. Minulost a budoucnost se začala počítat teprve tehdy, když byl stvořen vesmír. Jak je možné, že čas tu nebyl „odjakživa“? Čas je veličina, která se dá počítat jedině tehdy, pokud existuje hmota a prostor (tj.vesmír).Jinými slovy, nebudete-li mít zemi a slunce a také prostor, ve kterém se budou pohybovat, nikdy nespočítáte, jak dlouho trvá den nebo rok. Zrovna tak nebude-li v přesýpacích hodinách písek (hmota) a místo (prostor), kam bude písek padat, žádný čas nikdy nezměříte. Zkrátka a dobře – není-li hmota, nejsou hodiny, nejsou-li hodiny, není ani měření času. Jestliže tedy Bůh stvořil hmotu, pak tím stvořil i čas, který pomocí hmoty měříme. Bůh žije ve věčnosti, v dimenzi, kde se čas nepočítá. To znamená, že on vidí minulost, přítomnost i budoucnost v každém okamžiku stejně, jako na časové přímce. I Bible mluví o věčnosti:
„Než se hory zrodily, než vznikl svět a země, od věků na věky jsi ty, Bože…tisíc let je ve tvých očích jako včerejšek, jenž pominul… (Bible, Ž 90,2.4) My lidé si to ale těžko dovedeme představit, protože nic jiného než čas a hmotu neznáme. Snažit se představit si dimenzi bez času je pro nás stejně marné jako se snažit namalovat něco, co nikdy nikdo neviděl… Schválně, zkuste to. Problém je, že někteří lidé žijí v domnění, že „věda už přece všechno dávno vyřešila“ a v žádného Stvořitele dnes už věřit nemusíme….Mnozí podvědomě věří, že vesmír a hmota tu byly tak nějak vždycky, a proto nemusí řešit otázku, „co bylo před….?“ Pravda je ovšem taková, že všichni vědci ( i ti nevěřící) se dnes shodují v tom, že vesmír má počátek, nebyl tu vždycky. „Něco“ způsobilo, že vesmír začal existovat.
Jedním z důkazů je první a druhý termodynamický zákon, dva základní zákony fyziky.
1.zákon: celkové množství energie ve vesmíru je konstantní.
2.zákon: množství energie ve vesmíru se snižuje

Tyto zákony znamenají, že jestliže si uvařím čaj a nechám ho stát jen tak, jeho teplota (energie) bude klesat, nikdy stoupat. Podobně jako můj čaj, ztrácí svoji energii celý vesmír.Vesmír podle tohoto zákona „chladne“.

Kdyby tu byl vesmír věčně, už dávno by se v něm všechna energie spotřebovala. Už dávno by vesmír úplně „vychladl“. Protože tu ale nějaká nespotřebovaná energie ještě je, znamená to, že vesmír existuje určitou omezenou dobu. Jediným možným závěrem tedy je, že vesmír začal existovat. Vesmír byl inteligentně stvořen. Byl stvořen s velkým množstvím energie, která postupně začala klesat. Všechno ve vesmíru má proto tendenci se postupně rozpadat, ale Bible říká, že jeho Stvořitel zůstává stejný:„Ty, Pane, jsi na počátku založil zemi, nebesa jsou dílem tvých rukou. Ona pominou, ty však zůstáváš; nebesa zestárnou jako oděv, svineš je jako plášť a jako šat se změní, ty však jsi stále týž a tvá léta nikdy neustanou“.(Bible, Žd. 1,10-12 )

Zdroj: Uzdravení pro každého

4.5/5 - (10 hlasů)Podobné příspěvky z kategorie: Články

Falešné kazatele

Pekarová Adamová – Zítra bude Sněmovna projednávat zákon „Manželství pro všechny“.

Víra projevená skutkami

Slabý křesťan

Učení o vytržení církve před dobou soužení je lež

Co říká Bible o rozvodu a druhém manželství?

Existují různé úrovně nebes?

Pravý následovník Krista

Hudebníci a křesťanství

Svatba Beránkova

Kategorie

Archiv

Kdo je online

Žádní uživatelé momentálně nejsou online

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
a to z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam.
Sprosté urážky, slovní napadení, nebo nebiblické bludy budou vymazány.

Odebírat
Upozornit mě
guest
7 Komentářů
Nejnovější
Nejstarší Nejvíc hlasů
Inline Feedbacks
View all comments