Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

Když slepý vede slepého

„Ujišťuji vás, bratří, že evangelium (dobrá zpráva), které jste ode mne slyšeli, není z člověka.

Vždyť já jsem je nepřevzal od žádného člověka ani se mu nenaučil od lidí, nýbrž zjevil mi je sám Ježíš Kristus.“ (Gal 1:11, 12)

Všímám si mezi „křesťany“, že tu a tam ti, kteří dojdou k nějakému „poznání“, se snaží vést druhé ke „správnému“ – svému výkladu „posvátného tajemství“. Často pak sami sebe vidí jako nadřazené druhým „křesťanům“, právě pro toto „poznání“, jež ti druzí nemají… Všichni s tím máme problém, jsou to totiž naše vrozené tělesné touhy po vyvýšení.

Avšak: „touha po vedení druhých patří mezi „skutky těla“.

Víme jak to dopadá „když slepý vede slepého“. Jejich cesta vede do záhuby. Jsme svědky toho jak miliony „křesťanů“ vložilo svou důvěru (rozuměj: víru) do otěží slepých vůdců. (Přečti si: Mt 15:14)

Někdo však řekne: „ Já vidím“. „Jsem veden Kristem“.

Ano je to možné, vidíš. Přesto nemáš právo vést druhé, protože ve skutečnosti vidíš skrze Krista. Ty jsi nadále slepý, nejdeš sám ze své vůle, ale vede tě Kristus. Vložil jsi důvěru v Jeho vedení. To jeho oči vidí a jeho ruka tě vede (třeba k onomu pravému poznání).

Pokud ale snad zapíráš to, že tě vede Kristus, nebo to na sobě nepoznáváš, nebo dokonce tvrdíš, že Kristus osobně nikoho nevede, že k tomu potřebuje lidské prostředníky – nejsi křesťan – tedy nejsi následovník Krista.

Proto v žádném případě nepodléhej žádosti „těla“ (náboženskému duchu, kvasu farizeů) a nikdy se nenech se svést k vedení druhých lidí.

Jediným Vůdcem, který vidí, je Kristus.

Veškeré naše snahy mají být cílené tak, abychom „činili učedníky“ nikoliv pro sebe a své výklady, ale vždy pro KRISTA! (Mt 28:18,19)

Co to znamená? Co po nás Kristus chce?

Znamená to, že učedníky (i ty „křesťany“ co „nevidí“ a potřebují lidské prostředníky) vedeme k víře v Krista. Tedy i k víře v jedinečné osobní vedení Pánem – Ježíšem KRISTEM.

Chraňme se od toho činit učedníky pro lidské vůdce (pozemské církve, náboženská hnutí), kteří o sobě tvrdí, že pouze oni „vidí“ a pouze oni jsou Kristem pověřenými prostředníky k předávání „pokrmu“ (poznání, světla).

Veďme tedy učedníky ke Kristu. Kristus sám jim pak dá poznání všeho ostatního. Vždy právě tímto poznáním, pokrmem, který je přímo od Krista, se upevňuje víra v Něj.

Proč chceš Kristovu učedníkovi brát tuto přenádhernou zkušenost s Pánem? Zkušenost z poznávání „zahaleného“ přímo prostřednictvím Krista? Nevěříš snad, že Kristus sám ho k tomuto poznání dovede? Nevíš snad jak je to úžasné? Jak úžasná je Kristova přítomnost?

Nevíš snad, že Kristus je „chléb z nebe“? Nikoliv ty? (Jan 6.kap)

Proč skrýváš Kristovu přítomnost a nabízíš sebe či lidské prostředníky?!

„…Dám jim své zákony do mysli a napíši jim je na srdce… A nikdo už nebude učit svého spoluobčana a nikdo svého bratra slovy: ‚Poznej Pána‘, neboť mě budou znát všichni, od nejmenšího až do největšího z nich…“ (Heb 8:10,11)

Víš kolik toho ještě nevíš? Víš kolik ti toho Kristus může ještě sdělit? Víš vůbec co nás vlastně v nebi čeká? Takováto poznání nejsme schopni unést!

Neklam se, nepodléhej tělesným žádostem. Ty nejsi nic víc než kterýkoliv nejmenší z Kristových následovníků. Naopak tuž po tom, stát se tím nejmenším.

Avšak ani poznání („posvátných tajemství“) nás nezachraňuje, zachraňuje nás KRISTUS!

Proto naše vedení spočívá pouze v tomto: veďme učedníky ke KRISTU! Připomínejme jim dobrou zprávu:

„Dávám vám na vědomí, bratři, dobrou zprávu…, že Kristus zemřel podle Písem za naše hříchy…“ (1Kor 15kap)

Ano, Kristus zemřel za mé i tvé hříchy. A proto „každý kdo věří“ v tuto Kristovu oběť a v jeho vedení, bude zachráněn“. (Jan 3:15)

Základem pro „poznání“, je víra v Krista. On je světlo, ne ty.

My jsme „děti světla“ a světlo máme pouze od Krista.

„Vždyť nekážeme sebe, ale Krista Ježíše jako Pána, a sebe jako vaše otroky kvůli Ježíšovi“ (2Kor 4:5)

Tedy posvátná tajemství mluvme ke zralým a zakořeněným ve víře v Krista pro povzbuzení, nikoliv k vedení těch, kteří mají stále důvěru v tělo. (1Kor 14:30, 31)

Milan H.

Duben 2015

save(Replace this parenthesis with the @ sign)centrum.cz
zachranazdarma.webnode.cz

5/5 - (2 hlasů)Podobné příspěvky z kategorie: Vaše vložené články

Co je Království Boží?

Konec velkého Babylónu a záchrana věrných

Boží soud a šelmy

Strom poznání dobrého a zlého

Virus a bědy

Velký Babylón

Velké soužení

Virus a znamení konce

Dopis Svědkům Jehovovým II.

Soud s nadpozemskými vládci I.

Kategorie

Archiv

Kdo je online

Žádní uživatelé momentálně nejsou online

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
a to z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam.
Sprosté urážky, slovní napadení, nebo nebiblické bludy budou vymazány.

Odebírat
Upozornit mě
guest
0 Komentářů
Inline Feedbacks
View all comments