Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

Pravý následovník Krista

  • Přidáno: 16 dubna, 2022
  • Zobrazeno: 772 x
  • Komentáře: 0
  • Klíčová slova:

Mnoho „evangelizátorů“ hlásá, že Ježíš přišel na kříž, aby nás zbavil bolestí, strachu, trápení, nemocí, zranění, abychom měli šťastný život, mnoho jídla a dobré bydlení, spokojenou rodinu, dobře placenou práci a především život věčný.

Bůh je milující otec, nepřeje lidem, aby trpěli, nebo byli nemocní. (Dal nám svobodnou vůli, aby všichni kdo jsou Jeho došli spasení a věčného života s ním a ti, kdo ne, prožili život ve svobodě odmítnutí vztahu s Bohem.) Problém ale nastává, když je Církevními organizacemi „lepší pozemský život“ udáván jako důvod příchodu Ježíše Krista a hlásán jako primární. Lákat lidi na „benefity“ křesťanství tím, že jim sdělíme neúplné evangelium, je jednoduše bezohledný podvod.

Mnohé církevní organizace vypracovávají složité návody evangelizace, chystají různé velké akce, pouliční scénky. Často je při těchto akcích evangelium podáno stylem „když přijmete Ježíše jako Spasitele, všechno se ve vašem životě obrátí k dobrému, budete uzdravení z nemocí, budete se mít dobře, vyřeší se vaše problémy.“

Nemluví o tom, co svým následovníkům Ježíš zdůrazňoval, ani o tom, jak důležité je hledat a milovat pravdu v Ježíši Kristu za každou cenu (bez ohledu na to, jestli se nám tato pravda líbí, nebo ne) a nehledat jen nám vyhovující polopravdy a iluze.
Je to podobné, jako bychom někomu řekli, že je výborné vystudovat obor nanotechnologie, protože pak můžeme najít lepší práci a vydělat více peněz, ale zamlčeli bychom, že k titulu vede tvrdá několikaletá práce, zkoušky a učení. Člověk, který by to zjistil až dodatečně, by nepochybně byl frustrovaný a pravděpodobně by po nějakém čase školu opustil.

Obrovským masám lidí je zvěstováno neúplné, nebo zcela falešné evangelium jen proto, aby si určitá církevní organizace mohla udělat další čárku na soupisce členů a žádat více peněz od státu, nebo aby evangelizující osoba mohla domovskému sboru vykázat statistiku „Ježíše přijalo tolik a tolik lidí.“

Ve skutečnosti nemá naprosto žádný smysl lákat lidi na „výhody“ toho, když se člověk stane křesťanem. V tomto světě to je totiž krajně nevýhodné.
Křesťané jsou nenáviděnou a pronásledovanou skupinou. Ti, kteří žijí v demokratických státech, kde není tak masivní fyzické pronásledování, musejí snášet výsměch a slovní napadání z mnoha stran. Kromě toho křesťané čelí stále sílícímu tlaku ze strany Satana skrze záplavu okultismu a esoteriky, prosakující prakticky do všech oblastí našich životů a provázející člověka doslova od kolébky do hrobu.

Těm, kterým svědčíme o Ježíši Kristu a Jeho oběti na kříži, musíme otevřeně říct, že pokud se rozhodnou přijmout Ježíše jako Pána a Spasitele, volí si na tomto světě nelehkou cestu. Nepochopení mnohých lidí, výsměch, odmítání, pomluvy a urážky, někdy i fyzické napadání, stále větší úsilí nutné k tomu, aby mohli vytrvat na cestě k Bohu a zachovat si čistou víru nepošpiněnou žádným bludným učením. Odměnou jim však nakonec bude věčný život s Bohem, pokud v této čisté víře přes všechny překážky vytrvají. Člověka, který skutečně hledá a chce milovat Pravdu, nic z toho neodradí ani nepohorší, naopak ten, kdo hledá jen jemu vyhovující iluzi, s Bohem šťastný nebude a bude vždy hledat uspokojení pro své tělesno (bohatství, společenské postavení, kariéru atd.).

Je proto důležité nezamlčet pravdu a sdělovat evangelium přesně takové, jak je zapsáno v Bibli, kde není řeč o tom, že Ježíš je cesta k uspokojení tělesnosti, k luxusnímu životu a pohodě. Nemá cenu přikrašlovat a podávat lidem neúplné informace.

Ten, kdo přijme Ježíše s vírou, že je to cesta k prosperitě a pohodovému životu zde na světě, uvěřil falešnému mesiáši, protože skutečný Ježíš Kristus Bible nic takového svým následovníkům nesliboval. Takto oklamaný člověk tedy nesměřuje k věčnému životu s Bohem, protože přijal falešného spasitele. Ti, kdo zvěstují neúplné nebo falešné evangelium, se tak budou před Bohem zodpovídat za zástupy oklamaných a svedených lidí.
Co je skutečně pro Boha prioritou – náš spokojený bezproblémový život na zemi nebo duševní čistota a pravda, která nás dovede k věčnému životu s Bohem v nebi? Tělesno nebo duchovno? Rozsuďte každý dle Božího slova.

“Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení.”
(Matouš 6,31-34)

“Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.” (Matouš 10,22)

“Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.” (Matouš 16,24)
“Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem.” (Lukáš 14,27)

Zdroj článku: https://odkrytelzi.cz/

4.9/5 - (40 hlasů)Podobné příspěvky z kategorie: Články

Hierarchie duchovních bytostí

Co je to rouhání, význam pojmu

Astrální cestování, lucidní snění, hypnóza

Musíme přijmout fakt, že spoustu lidí naše svědectví odsoudí

Jak zemřeli Ježíšovi apoštolové?

Jan Amos Komenský a jeho služba Bohu

Katedrála, chrám, kostel

Nadávky a lehkomyslnost křesťana

Vyhánění démonů (exorcismus)

Falešné kazatele

Kategorie

Archiv

Kdo je online

Žádní uživatelé momentálně nejsou online

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
a to z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam.
Sprosté urážky, slovní napadení, nebo nebiblické bludy budou vymazány.

Odebírat
Upozornit mě
guest
0 Komentářů
Inline Feedbacks
View all comments