Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

Uprchlictví aneb jedna ze zkoušek zatvrzelosti lidských srdcí ?

  • Přidáno: 25 června, 2015
  • Zobrazeno: 8 599 x
  • Komentáře: 7
  • Klíčová slova:

KIM396e44_p201102260408201Rozhodl jsem se napsat tento článek, neboť vidím vlnu nenávisti k uprchlíkům a imigrantům obecně. Na této problematice je totiž jasně vidět, jak se nás satan snaží svést, abychom opustili nauku Ježíše Krista a zatvrdili svoje srdce k našim bližním, naší duchovní rodině.

Každý křesťan, ještě než vyřkne svůj názor na uprchlictví, by se měl zamyslet, jak by se k uprchlictví postavil sám Ježíš Kristus. Neřekl snad: „Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.“ (Matouš 11:28)? Apoštol Jan taktéž píše: „Řekne-li někdo: „Já miluji Boha,“ a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí.“ (1. Janův 4:20)

V první řadě je třeba říct, že ne všichni uprchlíci jsou opravdoví uprchlíci. Jsou takoví, kteří se za ně jen vydávají a zneužívají výhod. Nemůžeme ale odsoudit celý strom kvůli špatnému ovoci, nemůžeme zavrhnout skutečné uprchlíky, mezi kterými jsou jistě i křesťané, utlačováni a zabíjeni např. ISIS. Jistě se modlí k Bohu o pomoc a odmítnout je by bylo odmítnout Krista, neboť řekl: „Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“ (Matouš 25:40)

Bůh je milosrdný nadevše, vzpomeňme na záchranu Lota a jeho rodiny ze Sodomy, neboť Abrahám smlouval s Bohem o záchranu spravedlivých z onoho padlého města (Genesis 18:22-33). Zachránil taktéž společníky proroka Daniela z ohně, kam je uvrhl zlý král (Daniel 3:23-26) a rovněž zachránil samotného Daniela, když byl vhozen do jámy lvové (Daniel 6:13-24) a jiné. A to jsem ani nedošel k největšímu milosrdenství ze všech, kdy za nás poslal jako výkupné svého jediného Syna.

Samozřejmě, je přirozené mít obavy, ale jakožto křesťané bychom obavy mít neměli a už vůbec ne obavy o věcí týkající se tohoto světa. V Matoušovi 6:24-34 se dočítáme, že nemáme mít obavy o světské věci, ale máme hledat Boží království a spravedlnost a vše ostatní nám bude přidáno. První dvě přikázání známe, Spasitel nám je vylíčil a jsou jasná: „Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.“ (Matouš 22:37) a druhé je mu podobné: „Miluj svého bližního jako sám sebe.“ (Matouš 22:39).

Křesťané se všichni snaží o přijetí Bohem. Přijme ale Bůh takové, kteří soudí druhé, ačkoliv nejsou bez hříchu a odmítají jim pomoci? Milují takoví lidé skutečně Boha a pochopili učení Ježíše? Viz verše z druhého odstavce. Zamyslete se nad tím jak by se zachoval Ježíš… co by asi řekl lidem kdyby tu byl ??? jak by se zachoval k uprchlíkům ??? (Matouš 25, 31 – 46).

A proto vás prosím – nezatvrzujte svoje srdce. Přejme uprchlíkům to, co si oni přejí od Boha, jako by to byla naše vlastní rodina (a to ona skutečně duchovně je). Samozřejmé však je, že konečné rozhodnutí je na vládách a satanovi, který je ovládá. My však musíme rozhodovat sami za sebe a ne se spoléhat na vlády(které jak víme neslouží bohu, prospěchu lidem), koneckonců JK již říkal, že kdo je věrný v málu, je zároveň věrný i ve velkém (Lukáš 16:10). Proto prosím čiňte to, co by činil náš Živý Bůh. Věřím, že se v srdci rozhodnete správně.

Článek od uživatele: Realtoltek Dzehenuti

3.9/5 - (11 hlasů)Podobné příspěvky z kategorie: Vaše vložené články

Co je Království Boží?

Konec velkého Babylónu a záchrana věrných

Boží soud a šelmy

Strom poznání dobrého a zlého

Virus a bědy

Velký Babylón

Velké soužení

Virus a znamení konce

Dopis Svědkům Jehovovým II.

Soud s nadpozemskými vládci I.

Kategorie

Archiv

Kdo je online

Žádní uživatelé momentálně nejsou online

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
a to z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam.
Sprosté urážky, slovní napadení, nebo nebiblické bludy budou vymazány.

Odebírat
Upozornit mě
guest
7 Komentářů
Nejnovější
Nejstarší Nejvíc hlasů
Inline Feedbacks
View all comments