Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

Archiv: Bible

Zobrazit podle:
134 příspěvků
 • 21 května, 2016 Žádné komentáře
  4.5/5 - (2 hlasů)

  Dokument o původu a vzniku Bible (video)

  Historie vzniku Bible. https://www.youtube.com/watch?v=gPe9KC3eR8g   Přidat do seznamu oblíbených 0

 • 07 dubna, 2016 Žádné komentáře
  5/5 - (6 hlasů)

  Je Bible plná rozporů?

  Není snad oblíbenější činnost kritiků, než poukazování na rozpory, chyby a nesrovnalosti, které se údajně v Bibli nacházejí. Jak jsme si již řekli dříve, není […]

 • 24 ledna, 2016 7 komentářů
  4.6/5 - (8 hlasů)

  Chyby v překladech Bible (video)

  Po tomto videi, jsem ověřil Ekumenický překlad a Kralickou Bibli a verše, které jsou v starším Kralickém Bibli, jsou v Ekumenickém překladu odebrány a pozměněny […]

 • 10 listopadu, 2015 Žádné komentáře
  5/5 - (1 hlas)

  Kniha Knih – Bible (video)

  Zdroj: youtube.com Přidat do seznamu oblíbených 0

 • 23 června, 2015 Žádné komentáře
  4.2/5 - (23 hlasů)

  Film – A.D. The Bible Continues

  NBC přichází s pokračováním úspěšné minisérie The Bible v seriálu A.D. The Bible Continues. Seriál plynně navazuje na The Bible a začíná ukřižováním a vzkříšením […]

 • 30 listopadu, 2014 Žádné komentáře
  4.5/5 - (2 hlasů)

  Video – přechod přes Rudé moře

  Druhá Mojžíšova (Exodus) 14/16 (Ekumenický překlad) Ty pak pozdvihni svou hůl, vztáhni ruku nad moře a rozpoltíš je, a tak Izraelci půjdou prostředkem moře po […]

 • 16 srpna, 2014 Žádné komentáře
  1.5/5 - (2 hlasů)

  Biblický půst – Doug Batchelor

  Patří půst k modlitbě? Dozvíme se to v Bibli Přidat do seznamu oblíbených 0

 • 15 srpna, 2014 Žádné komentáře
  5/5 - (1 hlas)

  Posledne kraľovstvo, Doug Batchelor

  Biblické proroctví o království světa dle knihy Daniel.   Přidat do seznamu oblíbených 0

 • 30 července, 2014 Žádné komentáře
  3.5/5 - (2 hlasů)

  Video – podobenství o svěření majetku

  Zdroj videa: YouTube.com Evangelium podle matouše (25) Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek; […]

 • 30 července, 2014 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Video – Podobenství o dvou stavitelích

  Zdroj videa: YouTube.com (Mt 7,24-29) Ježíš řekl: 24. A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil […]

 • 30 července, 2014 Žádné komentáře
  5/5 - (1 hlas)

  Video – podobenství o ztracené ovečky

  Zdroj videa: YouTube.com Tu jim Ježíš vyprávěl příběh. Řekl: Představte si, že jeden člověk měl sto ovcí. Když se jen jedna z ovcí zatoulá, nenechá […]

 • 30 července, 2014 Žádné komentáře
  5/5 - (1 hlas)

  Video – podobenství o rozsévači

  Zdroj videa: YouTube.com 13 Podobenství o rozsévači 1Toho dne Ježíš vyšel z domu a posadil se na břehu jezera. 2Sešly se k němu tak veliké zástupy, […]

 • 24 července, 2014 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Biblická škola v Brně

  Pokud jste z Brna a okolí, doporučují vzdělávací školu, která lze také studovat online: Každý předmět má 16 lekcí a je vyučován jedním učitelem. Součástí […]

 • 21 března, 2014 8 komentářů
  4.3/5 - (6 hlasů)

  Video Bible

  Na internetu najdete online Bible ke čtení, spousta verzi překladu a mp3 Bible ke stažení. Jenže co takhle Bible jako video? Co byste na to […]

 • 23 listopadu, 2013 2 komentáře
  5/5 - (4 hlasů)

  Dnešní katastrofy světa, jsme před tím ochránění?

  Co nám říká Bůh ohledně dnešních přírodních katastrof, nebo nemoci a válkách? Jsou věřící a srdcem oddané Bohu, Bohem chráněné? Bůh na to odpovídá skrze […]

 • 31 srpna, 2013 Žádné komentáře
  5/5 - (1 hlas)

  400 let Bible Kralické

  Nejstarší a první Česká přeložená Bible Zdroj videa: YouTube.com Přidat do seznamu oblíbených 0

 • 30 srpna, 2013 Žádné komentáře
  4.4/5 - (11 hlasů)

  Evangelium podle Matouše 1-10

  Původ Ježíše Krista 1 ¹ Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, Syna Abrahamova. ² Abraham měl syna Izáka, Izák Jákoba, Jákob Judu a jeho bratry, […]

 • 28 srpna, 2013 Žádné komentáře
  4.6/5 - (5 hlasů)

  Evangelium podle Matouše 21-28

  Vjezd do Jeruzaléma 21 ¹ Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage na Olivové hoře, poslal Ježíš dva učedníky ² a řekl jim: „Jděte […]

 • 27 srpna, 2013 Žádné komentáře
  3.7/5 - (4 hlasů)

  Evangelium podle Marka

  Vjezd do Jeruzaléma 1 ¹ Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. ² Je psáno u proroka Izaiáše: ,Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby […]

 • 26 srpna, 2013 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Evangelium podle Lukáše 1 – 10

  Věnování Theofilovi 1 ¹ I když se již mnozí pokusili sepsat vypravování o událostech, které se mezi námi naplnily, ² jak nám je předali ti, […]

 • 25 srpna, 2013 Žádné komentáře
  5/5 - (1 hlas)

  Evangelium podle Lukáše 11 – 24

  Modlitba Páně 11 ¹ Jednou se Ježíš na nějakém místě modlil; když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: „Pane, nauč nás modlit se, jako […]

 • 02 června, 2013 Žádné komentáře
  3.2/5 - (5 hlasů)

  Evangelium podle Jana 1-10

  Prolog 1 ¹ Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. ² To bylo na počátku u Boha. ³ Všechno […]

 • 01 června, 2013 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Evangelium podle Jana 11 – 21

  Vzkříšení Lazara 11 ¹ Byl nemocen jeden člověk, Lazar z Betanie, z vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta. ² To byla ta Marie, která pomazala […]

 • 24 ledna, 2013 Žádné komentáře
  5/5 - (1 hlas)

  Skutky Apoštolů 1-10

  Nanebevstoupení Ježíšovo 1 1 První knihu, Theofile, jsem napsal o všem, co Ježíš činil a učil od samého počátku 2 až do dne, kdy v […]

 • 23 ledna, 2013 Žádné komentáře
  5/5 - (1 hlas)

  Skutky Apoštolů 11-28

  Petrova obhajoba v Jeruzalémě 11 1 O tom, že i pohané přijali slovo Boží, dověděli se apoštolové a bratří v Judsku. 2 Když přišel Petr […]

 • 22 ledna, 2013 Žádné komentáře
  5/5 - (1 hlas)

  List Římanům

  Vstupní pozdrav 1 1 Pavel, služebník Krista Ježíše, povolaný za apoštola, vyvolený ke zvěstování Božího evangelia, 2 jež Bůh ústy svých proroků předem zaslíbil ve […]

 • 21 ledna, 2013 Žádné komentáře
  2.3/5 - (6 hlasů)

  První list Korintským

  Vstupní pozdrav a díkůvzdání 1 1 Pavel, z vůle Boží povolaný apoštol Krista Ježíše, a bratr Sosthenés 2 církvi Boží v Korintu, posvěceným v Kristu […]

 • 20 ledna, 2013 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Druhý list Korintským

  Vstupní pozdrav 1 1 Pavel, z vůle Boží apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus církvi Boží v Korintu i všem bratřím v celé Achaji: 2 […]

 • 19 ledna, 2013 Žádné komentáře
  Hodnotit

  List Galatským

  Vstupní pozdrav 1 ¹ Pavel, apoštol povolaný a pověřený nikoliv lidmi, ale Ježíšem Kristem a Bohem Otcem, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, ² i všichni bratří, […]

 • 18 ledna, 2013 2 komentáře
  3/5 - (2 hlasů)

  List Efezským

  Vstupní pozdrav 1 ¹ Pavel, z Boží vůle apoštol Ježíše Krista, bratřím věrným v Kristu Ježíši; ² Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho […]

Kategorie

Archiv

Kdo je online

Žádní uživatelé momentálně nejsou online